Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Brønderslev Kommune udvikler nyt produkt til opsamling af ældre borgeres urin

Brønderslev Kommune udvikler nyt produkt til opsamling af ældre borgeres urin

24. marts 2021

Af Malthe Bendix Søgaard

Hvordan opsamles ældre borgeres urin nemt, værdigt og praktisk uden at tage lang tid eller være fysisk hårdt for borgeren?

Der findes produkter til både dyr og børn, der gør opsamlingen af urin meget nemmere, men ikke til voksne. Sådan lægger velfærdsteknologisk- og kvalitetskoordinator i Brønderslev Kommune, Anne-Cathrine Kvist Visborg, ud, da CareNet opsøger hende for en snak om det nye projekt i Brønderslev Kommune.

- Det hele startede i 2017, da vi omstrukturerede det velfærdsteknologiske område i Brønderslev Kommune. Vi oprettede en velfærdsteknologisk idébank, hvor både medarbejdere og ledere kan indsende, hvis de står over for en udfordring i deres daglige arbejde, undrer sig over en måde at gøre tingene på, eller hvis de generelt støder på gode velfærdsteknologiske løsninger, der kan have kommunens interesse. I 2019 indsendte en SOSU-medarbejder en idé til selvsamme idébank. Hun undrede sig over, at der ikke fandtes en nemmere måde at opsamle ældre borgeres urin på end den nuværende, hvor en borger lader vandet i et bækken, fortæller Anne-Cathrine Kvist Visborg og fortsætter:

- Jeg satte mig for at undersøge markedet og kom frem til konklusionen, at der ganske rigtigt ikke findes et godt produkt til voksne, der gør opsamlingen af urin nemmere, hvilket blev startskuddet til projektet. Da EU slog en pulje op, der handlede om at gøre ældre borgere mere selvhjulpne, slog vi, sammen med 4 andre partnere fra henholdsvis Østrig og Holland, til. I november 2020 fik vi godkendt vores ansøgning, og den 12. april starter projektet op.

Ucollect – Til glæde og gavn for både borger og personale

Det nye projekt i Brønderslev Kommune har til formål at udvikle et nyt produkt til opsamlingen af urin blandt ældre borgere. Projektet har fået navnet Ucollect og bliver helt konkret en såkaldt wearable løsning, der opsamler urin, mens borgeren står, går, sidder eller ligger.

Selvom projektet endnu ikke er igangsat, og produktet lige nu blot er i idéfasen, er hovedideen bag produktet allerede på plads. Produktet skal være en wearable løsning og skal indeholde sensorteknologi, der adviserer medarbejderen, når nok urin er opsamlet.

- Ucollect handler om at udvikle en wearable-løsning. Det vil sige, at borgeren kan udføre dagligdagsaktivitet som vanligt og samtidig få opsamlet den nødvendige urin. Borgeren er med andre ord ikke bundet til toilettet. Ucollect kommer til at ændre måden, hvorpå medarbejderne kan tilrettelægge deres dagligdag via sensorteknologi, og giver samtidig de ældre borgere mere frihed under proceduren, forklarer Anne-Cathrine Kvist Visborg.

Ifølge Anne-Cathrine Kvist Visborg er proceduren, når en ældre borger for eksempel skal testes for en potentiel urinvejsinfektion, på nuværende tidspunkt således, at medarbejderen hjælper borgeren med urinopsamling ved hjælp af et bækken, som indsættes i toilettet, hvorefter borgeren hjælpes over på toilettet. Herefter starter ventetiden, hvor medarbejderen må vente til, at borgeren har afgivet nok urin, hvilket i nogle tilfælde kan vare op til en time, hvis der for eksempel er tale om en borger, der lider af inkontinens, demens eller lignende. Derfor må medarbejderen til tider tage sig af den næste borger på kørelisten. Borgeren efterlades derfor nogle gange alene tilbage og må derfor blive siddende, indtil medarbejderen vender retur og hjælper borgeren med at rejse sig, og urinprøven bliver sendt videre i systemet.

- Der er et kæmpe potentiale her, der både kan gavne borgeren og medarbejderne. Med Ucollect skærer vi en del trin fra den nuværende proces, hvilket sikrer, at vi nemt, effektivt og ikke mindst med borgerens værdighed og livsglæde for øje kan indsamle den nødvendige mængde urin, forklarer Anne-Cathrine Kvist Visborg.

Med Ucollect hjælper medarbejderen i første omgang med at påsætte produktet, hvorefter borgeren frit kan bevæge sig som vanligt, og medarbejderen kan udføre andre opgaver. Så snart en tilstrækkelig mængde urin er opsamlet, modtager medarbejderen, via produktets sensorteknologi, en underretning i form af en notifikation på telefonen. Herpå kan medarbejderen vende tilbage til borgeren, når tidsplanen tillader det, og hjælpe med at fjerne produktet igen, og urinprøven kan sendes videre i systemet.

- Fordelen ved produktet er tosidet. Borgerne slipper for at være låst til toilettet i en længere periode, hvilket kan være hårdt for de ældre, mens medarbejderne slipper for at skulle afvente en stor nok mængde af urin i bækkenet. Ved hjælp af Ucollect kan borgeren frit fortsætte sin daglige gøren, mens urinen opsamles, og medarbejderne kan fortsætte deres daglige arbejde og vende tilbage, når urinopsamlingen er udført, og det passer ind i arbejdsdagen, forklare Anne-Cathrine Kvist Visborg.

Projektets forløb

Projektet starter den 12. april og løber over ni måneder til midten af januar. Projektet udføres i samarbejde med et østrigsk universitet, en østrigsk SMV med erfaring inden for tekstiler og væsker, en samling af hollandske plejehjem samt et hollandsk firma, der producerer inkontinensprodukter. Projektet er støttet af det europæiske AAL-program (Active and Assisted Living) og finansieres af Den Europæiske Union.

Her får Brønderslev Kommune en helt central rolle i både udviklingen af produktet, hvor både medarbejdere, fagpersoner og borgere skal komme med inputs, samt i test-fasen af prototypen, hvor borgere i Brønderslev Kommune skal teste.

I første del af projektet interviewes både medarbejdere og borgere i kommunen samt fagpersoner på området. På den måde vil man sikre, at produktet udformes på baggrund af det helt konkrete behov, der findes ude i virkeligheden – både fra medarbejdernes og borgernes perspektiv. Efterfølgende er det planen, at man hen over sommeren udarbejder en prototype på produktet, som fra oktober kan testes på udvalgte borgere i kommunen.

- Det bliver virkelig spændende. Vi skal arbejde med et helt konkret, nærværende behov, der er opstået ude ved borgeren. Det kan vi takke omstruktureringen på det velfærdsteknologiske område i kommunen fra 2017 for. Vi får løbende gode inputs til vores idébank, som hjælper os til at se på nye, smarte løsninger, teknologier og muligheder, der kan gavne både borgere og medarbejdere i kommunen. Jeg vil klart anbefale andre kommuner at gøre det samme, siger Anne-Cathrine Kvist Visborg og fortsætter:

- Vi er utroligt stolte og beæret over dette projekt, og ser meget frem til at være en bærende del af projektet. Det er vildt at tænke på, at hele projektet er opstået på baggrund af en idé, som en af vores medarbejdere har fået, slutter Anne-Cathrine Kvist Visborg.