Hvorfor velfærdsteknologi?

Danmark står overfor en demografisk udfordring, som kan påvirke vores pleje- og sundhedssektor. I de seneste år har teknologien vist lovende takter, og det uudnyttede potentiale er fortsat stort.

Den demografiske krise: Udfordringer i pleje- og sundhedssektoren

Den gennemsnitlige levealder i Danmark stiger stødt, og samtidig er fødselsraten faldende. Det har efterladt Danmark – ligesom det gælder for de fleste lande verden over – i en demografisk krise. Der er simpelthen ikke nok personer i den arbejdsdygtige alder til at tage sig af borgerne med plejebehov.

Det kan på længere sigt have store konsekvenser på mange forskellige parametre. Er der ikke sundhedsmedarbejdere nok, skal de ansatte løbe hurtigere, hvilket i høj grad påvirker arbejdsmiljøet. Samtidig vil kvaliteten af sektorens serviceydelser og vores allesammens velfærd falde, mens vi også vil stå tilbage med store økonomiske udfordringer.

Men måske findes en del af løsningen på ovenstående i sundheds- og velfærdsteknologien…

Sundheds- og velfærdsteknologi: En potentiel løsning på den demografiske krise

Den demografiske krise hænger som en faretruende og mørk sky over det danske velfærdssamfund. Men til trods for de udfordringer, som den demografiske krise bringer med sig, forventes det stadig i samfundet, at kommuner og regioner leverer den samme – eller bedre – velfærdsservice for færre penge.  

Derfor må der ses på alternativer og supplementer til den velfærd, vi alle holder så meget af. I 2008 begyndte fænomenet ’velfærdsteknologi’ at vinde frem som en del af svaret på udfordringerne i den danske pleje- og sundhedssektor. Eksemplerne er mange og dækker over alt fra videokonsultationer, digital træning og diverse sensorer til medicindoseringsrobotter, vendesystemer, sociale robotter og mange flere. Men selvom flere sundheds- og velfærdsteknologier i årenes løb er blomstret op, så er der fortsat et stort uudnyttet potentiale, når det kommer til sundheds- og velfærdsteknologien. Og det potentiale skal vi indfri.

Virtual reality

Fordele ved sundheds- og velfærdsteknologi

Der er mange fordele ved sundheds- og velfærdsteknologi. Teknologierne gør det muligt at øge den enkelte borgers selvstændighed og sikrer samtidig større værdighed og højere livskvalitet. Sundheds- og velfærdsteknologi kan også være med til at sikre højere kvalitet i sektorernes serviceydelser samt forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for sundhedsmedarbejderne. Og så kan teknologierne desuden også sikre økonomiske besparelser i de offentlige budgetter.

Sundheds- og velfærdsteknologier er ikke til for at overtage de sundhedsfaglige medarbejderes arbejde. Teknologierne er et supplement, en hjælpende hånd, der frigiver medarbejderressourcer, som i sidste ende kan bruges til den menneskelige kontakt og den nære pleje og omsorg.