Om CareNet

2 pile nedad
Robotarm sat på menneske

Baggrund og mission

CareNet er et aktivt vidensnetværk for sundheds- og velfærdsteknologi. Netværket indeholder en bred vifte af medlemmer, som dækker over alt fra kommuner, regioner og offentlige myndigheder til videns institutioner, foreninger, leverandører og private virksomheder.  

Formålet med det brede netværk er at skabe samspil og synergi mellem aftagere og aktører på området, og i fællesskab ønsker vi at sætte udvikling, anvendelse og udbredelse af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.  

Netværket blev etableret i 2008 og har i løbet af 16 år været det offentlige Danmarks foretrukne erfaringsnetværk. CareNet drives i samarbejde mellem Danish.Care - Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi og Teknologisk Institut.  

Partnerskab og påvirkning i velfærdsteknologibranchen

CareNet er Danmarks ældste vidensnetværk for velfærdsteknologi. Bag netværket står brancheforeningen Danish.Care og Teknologisk Institut, og kombinationen af disse giver en unik mulighed for at påvirke videreudviklingen af branchen – og det sundheds- og velfærdsteknologiske økosystem. I samarbejde har vi skabt en platform, hvor alle aktører og interessenter, der beskæftiger sig med teknologiske interventioner til sundhed, pleje og omsorg, kan mødes og drage fordel af hinanden.

Hvorfor velfærdsteknologi?

I Danmark og resten af verden står vi over for en demografisk udfordring, som kan påvirke vores pleje- og sundhedssektorer drastisk. Én af tidens helt store udfordringer er antallet af sundhedsfagligt uddannede medarbejdere. Antallet af uddannede kan ikke følge med det stigende antal af borgere, der har brug for pleje og omsorg, og derfor må der kigges på alternativer… Kan løsningen findes i sundheds- og velfærdsteknologien?

Sundheds- og velfærdsteknologi har over de seneste år i stigende grad suppleret de sundhedsansatte i det daglige og frigivet tid. Tid der kan bruges på den nære omsorg og pleje. Teknologien lover at øge borgernes selvhjulpenhed og livskvalitet, mens den sikrer økonomiske besparelser og hæver servicestandarden. Klik her for at udforske, hvordan velfærdsteknologi kan hjælpe Danmark med at navigere i denne demografiske krise.

Hvorfor velfærdsteknologi?
Robot automatision maskine

Aktiviteter og medlemskab i CareNet

CareNet er i løbet af året vært ved en række arrangementer i form af temadage, webinarer og konferencer. Som medlem af netværket har du gratis adgang til alle temadage og webinarer. CareNet er et alsidigt netværk, og derfor møder du en lang række forskellige deltagere ved vores arrangementer, som du kan sparre og vidensdele med og lade dig inspirere af. Netværket består blandt andet af kommuner, regioner, private virksomheder, vidensinstitutioner, foreninger og offentlige myndigheder, som alle dagligt arbejder med sundheds- og velfærdsteknologi.

Bliv medlem