Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Netværksleder: Vi skal forblive innovative og omstillingsparate efter corona

Netværksleder: Vi skal forblive innovative og omstillingsparate efter corona

30. november 2020

Som mange nærmer sig en mere 'normal' hverdag efter Corona-krisen, står det knivskarpt, at Covid-19 har medført en spændende teknologisk udvikling, der vil forandre både branche og samfund.

39.

Så mange indlæg blev indsendt til CareNets liste over innovative løsninger, der er blevet iværksat til at modvirke virkningerne af Covid-19. Og spørger man seniorkonsulent i Danish.Care og netværksleder i CareNet Anders Lyck Fogh-Schultz, har han løbende fulgt med i og været opmuntret af udviklingen.

- Tidligt i Corona-krisen udtalte jeg i en kronik, at innovationskraft gerne opstår i relation til en international krise, hvor udviklingen går meget hurtigt og behovet for nytænkning er stort, især med afsæt i behovet for nye og bedre teknologiske sundhedsløsninger, fortæller han, hvortil han tilføjer:

- Det er fortsat min klare holdning, at Covid-19 konkret har været en decideret game changer i vores tilgang til sundhedsinnovation. Ikke at teknologien har hele løsningen – her tæller den menneskelige indsats også højt. Men vi har været vidne til – særligt i lyset af CareNets omfattende teknologioverblik – at eksisterende løsninger er kommet frem i lyset og fundet ny anvendelse under krisen (flere stillet gratis til rådighed); særligt for mennesker, hvis dagligdag blev vendt på hovedet på grund af afstandskrav og nye rutiner i kommunerne rundt om i landet.

Han fortæller også, at han er positivt stemt over for den fremtidige udvikling på området:

- Samtidig har vi set, at iderigdommen i hele branchen har være stor. Nye løsninger er udviklet på rekordtid – og udviklingen stopper slet ikke her. På bagkant af coronakrisen vil alle i hjælpemiddel- og velfærdsteknologi-branchen arbejde for at sikre bedre parathed, hvis næste bølger rammer. Det handler om nye løsninger, der kan forebygge smitte – men også nye løsninger og tiltag, der kan afhjælpe generelt i samfundet, fortæller han.

- Hele grundtanken bag velfærdsteknologi kommer i spil her – selvhjulpenhed, bedre udnyttelse af ressourcer, mindre afhængighed af skemalagt pleje og omsorg og ’fællesskab på afstand’ via for eksempel digitale platforme. Jeg håber bestemt ikke på mere Covid-19, men jeg håber, at vi sammen som samfund løbende bliver bedre til at inddrage nye teknologi – især der hvor den gør en forskel, tilføjer han.

- Under forårets store samfundsmæssige udfordringer har teknologien netop gjort en forskel – og det har været en stor fornøjelse at følge udviklingen og bidragene til teknologioverblikket vokse hver eneste dag, afslutter han og fortsætter:

- Tak for alle bidrag og den konstruktive dialog om velfærdsteknologiens og hjælpemidlernes rolle undervejs i pandemien.

Nye løsninger?

CareNets opgave som fagligt netværk er at gøre viden om velfærdsteknologi og hjælpemidler tilgængelig for flere.

I forbindelse med Corona-pandemien har vi løbende opdateret nedenstående liste om løsninger, der har bidraget til at afhjælpe virkningerne af Covid-19 i samfundet.

Har du input til listen, er du velkommen til at kontakte CareNet.

Corona-pandemien er på ingen måder slut, og nye løsninger og tilføjelser til listen er velkomne.

Alle henvendelser skal ske til netværksleder, Anders Lyck Fogh-Schultz, på mail: alfs@danish.care
eller seniorprojektleder i Teknologisk Institut, Birgitte Østergård Sørensen, på mail: bso@teknologisk.dk

 

CARENETS TEKNOLOGIOVERBLIK MED LØSNINGER TIL AFHJÆLPNING AF VIRKNINGERNE AF COVID-19:

 

Løsninger med særlige tiltag i forbindelse med aflastning af Covid-19 virkningerne:

Mange virksomheder har allerede omstillet sit virke og tilbyder nu hjælp til at aflaste virkningerne af covid-19-situationen.

 

Wolturnus: Hurtig produktion af kørestol samt levering af puder og madrasser til kørestole 

Wolturnus har etableret et døgnåbent nødberedskab ved behov for ekstra hurtig levering af eksempelvis madrasser og puder. Dertil har Wolturnus etableret en særskilt AKUT-produktionslinje, så virksomheden på én dag kan lave en Wolturnus Hawk kørestol klar til levering. Wolturnus tilbyder selv at køre ud i forbindelse med levering.

Læs mere på: www.wolturnus.dk

Kontakt: +45 88 80 82 60

 

Ergoterapeutforeningen: Informationsmateriale om energibesparende principper i ADL-funktioner til covid19-patienter 

Ergoterapeuterne på Sjællands Universitetshospital, Roskilde har udarbejdet et informationsmateriale om energibesparende principper i ADL-funktioner, som med fordel kan anvendes til patienter, som er udfordrede på lungefunktionen under indlæggelsen. Informationsmaterialet omhandler også information om tegn på respirationsbetinget dysfagi til afdelingernes personale.

Læs mere på: www.etf.dk

 

Cekura: Udlån af nødkaldsalarmer til ældreområdet

Cekura her et lager af nødkaldssystemer, som de udlåner til kommuner. Med henblik på at imødekomme den midlertidige øgede efterspørgsel efter nødkaldeudstyr og tryghed hos ældre borgere, kan kommuner lige nu låne nødkald inklusiv SIM-kort og opsætning af viderestilling af kald til medarbejdere af Cekura. Begrænset antal.

Læs mere på: www.cekura.dk

Kontakt: https://www.cekura.dk/offentlig-kontakt-udlaan/

 

Wellness Nordic: lån sansestole til beboere og patienter

Wellness Nordic udlåner sine sansestole til beboere og patienter, som ved hjælp af stimuli kan skabe ro, tryghed og påvirke adfærd blandt mange målgrupper.

Læs mere og kontakt Wellness Nordic på: www.wellnessnordic.com


inmutouch: lån en inmuRELAX i 30 dage

Den nuværende situation betyder, at mange ældre bliver afskåret fra fysisk kontakt, hvilket går ud over deres velvære og trivsel. Lån sansepuden inmuRELAX i 30 dage hos inmutouch. Begrænset antal. 

Læs mere på: www.inmutouch.com

Kontakt: info@inmutouch.com (send en lille hilsen med)

 

Viewcare: "FamilyRoom" skaber kontakt mellem ældre og pårørende

Viewcare har udviklet app'en "FamilyRoom" til pårørende. Via app'en bliver pårørende koblet direkte til den computerskærm, de normalt anvender til at tale med sundhedspersonale. "FamilyRoom" kan hentes gratis i Apples App Store og Google Play og stilles gratis til rådighed for pårørende til borgere, som har en Viewcare skærm - i første omgang frem til medio maj.

 

Tæt på Kunsten: Virtuel undervisning til gymnasieklasser

Den nye undervisningsportal "Tæt på Kunsten" tilbyder opgaver, film og billeder, som gratis og nemt kan anvendes til undervisning på landets gymnasier under den nuværende coronakrise.

Læs mere på: www.taetpaakunsten.dk

 

Life-Partners A/S: Anvend Life-Manager gratis

Siden, Lifte-Partners A/S er blevet udvalgt til at være en af de anbefalede virksomheder under covid-19, har virksomheden besluttet at stille sin løsning Life-Manager til rådighed for kommuner, hospitaler, praktiserede læger og andre under covid-19. Life-Manager gør det muligt at videokommunikere mellem ansatte til borgere, ansatte til ansatte eller borgere til pårørende nemt og enkelt. Find løsningen der, hvor du downloader dine Apps. 

Læs mere på: www.da.life-partners.com


CARE-CALL A/S: hurtig udvidelse af eksisterende patientkaldeanlæg med sensorer

CARE-CALL kan hjælpe med hurtig udvidelse af eksisterende patientkaldeanlæg med sensorer, så patienter kan udstyres med trådløse kaldebrikker, der fungerer på samme måde, som når de trækker i en kaldesnor.

Læs mere på: www.care-call.dk

Kontakt: pk@care-call.dk

 

Brehms Spilerdug: Gratis onlinekursus i forflytningskundskab og generel brug af Spilerdug

Brehms Spilerdug tilbyder gratis adgang til sit E-læringskursus. Kurset tager 30 minutter og indeholder terori, praksis og tests. Kurset kan tilgås flere gange.

Læs mere på: www.spilerdug.dk

Få adgang på: https://lnkd.in/gV-cg_t

 

SENS Innovation ApS: Lån en kropsbåren aktivitetssensor gratis (hospitaler)

Sens Innovation ApS udlåner sine aktivitetssensorer gratis til hospitaler. Sensorene måler patienters fysiske aktivitet, og sammen med en tilhørende app er løsningen en motivationsfaktor for patienter ift. at komme ud af sengen. Aktivitetssensorene optimerer medarbejdernes arbejdsgange og sikrer patienterne en høj kvalitet af pleje.

Læs mere på: www.sens.dk

Kontakt: +45 26 23 82 34 eller contact@sens.dk 

 

Sekoia: Sundhedsmålinger og skema til C19-symptomer

Sekoia har lanceret otte nye sundhedsmålinger som skal hjælpe med at registrere og monitorere borgeres sundhed, og et nyt skema til C19-symptomer, som gør det nemt at registrere observationer på borgerens helbredstilstand. 

Læs mere på: www.sekoia.dk

Kontakt: +45 72 29 29 11 eller kontakt@sekoia.dk

 

MyMedCards: Platform til videndeling om covid19

MyMedCards har samlet den vigtigste viden om forholdregler og kriterier for mistanke om COVID-19. Informationerne kan tilgås gratis af kommuner landet over. På platformen "MyCrowd" kan kommuner dele instrukser om hygjene, TOBS, medicin og covid19.

Læs mere på: www.magasinetpleje.dk

Kontakt: kontakt@mymedcards.dk

 

Wear&Care Technologies: Undgå unødvendig kontakt og eksponering for smitte med intelligente bleer

Wear&Care Technologies er et intelligent hjælpemiddel til plejecentre, bosteder og hjemmeplejen, som giver besked på telefon eller andet device, når en borgers ble skal skiftes. Hjælpemidlet består af en sensor og en data logger, som passer alle typer og mærker af bleer.

Læs mere på: www.wearcaretech.com 

Kontakt: +45 53 57 16 56 eller aco@wearcaretech.com 

 

SafeLife ApS: SafeAirs one – luftrenseren der eliminerer vira, bakterier og dårlig lugt.

SafeAirs one er en simpel og brugervenlig luftrenser kun overgået af sin renseevne. Et let udskifteligt et-filter system med et plug-and-play design og lav vedligeholdelse. Det komplimenteres af den effektive kold plasmateknologi, der nemt og dokumenteret eliminerer vira, bakterier, pollen og diverse andre partikler. 

Kontakt: +45 42 36 82 40 eller nca@safevent.dk

 

Nordic2care: AeroGuard-luftrensere fjerner dokumenteret virus og bakterier i luften

AeroGuard 4S fjerner effektivt uønskede vira såsom EDS (Egg Drop Syndrome), influenza A (H1N1) og lignende. Derudover fjerner AeroGuard 4S bakterier, pollen og andre partikler i luften. Luftrenseren består af en kombination af 5-trins filterløsning og NANOPURE-teknologi (fotokatalytisk oxidation).

Læs mere på: www.nordic2care.dk

Kontakt: +45 43 44 44 00 eller info@nordic2care.com

 

Measurelet: Forbedrer hygiejnen i forbindelse med monitorering af væskebalancen

En vigtig del af behandlingen hos COVID-19 patienter er at monitorere væskebalancen, hvor hhv. indtag og udskillelser (urin og afføring) måles. Measurelet Scale gør proceduren med at måle udskillelser, lettere, hurtigere og mere hygiejnisk. Measurelet Scale består af en brugervenlig software, som kombineres med en skærm og en vægt. Produktet placeres på patienttoilettet og kan (hvis patienten er i stand til det) håndteres af patienten selv. Hvis ikke patienten er i stand til dette, kan personalet udføre målingen på stuen/patienttoilettet og skal derved ikke fragte smittefarlige udskillelser rundt på gangen. Data lagres i softwaren og kan tilgås af sygeplejersken og lægen via en hjemmeside.

Se en installations- og brugervejledningsfilm her.

Læs mere på: www.mesurelet.com

Kontakt: marie@measurelet.com

 

Carewarekompagniet: Spise- og drikkehjælpemidler der sikrer omsorg med afstand

Både patienter og sundhedspersonalet er særligt udfordret i forhold til smitte og ekstra tid til de patienter, der skal have hjælp til at spise og drikke. Med enkle spise- og drikketeknologier kan patienter spise og drikke selv og undgå tæt kontakt med sundheds- og omsorgspersonale.

Carewarekompagniet tilbyder gratis rådgivning og undervisning i hjælpemidlerne onsite og online. Ved afprøvninger hos borgeren tager vi alle nødvendige forholdsregler vedrørende værnemidler og hygiejne.

Læs mere på: www.carewarekompagniet.dk

Kontakt: +45 22 58 11 64 eller ji@carewarekompagniet.dk

  

Koboldline: Hurtige og effektive rengøringsløsninger

Vorwerk støvsuger VT300 og VK200: Modellerne har indbygget hepafilter i støvsugerposen og et motoriseret, intelligent støvsugerhoved. Støvsugerne gør markant bedre rent samt fjerner og minimerer potentielle bakterier og smittekilder på gulve.

Vorwerk støvsuge-gulvvaske modul SP600: Modellen har indbygget hepafilter i støvsugerposen. Modellen støvsuger og vasker gulvet effektivt i en arbejdsgang. SP600 modulet fjerner og minimerer antallet af potentielle bakterier og smittekilder på gulvene samt hindrer og forebygger spredning af mikroorganismer, der kan fremkalde infektioner.  SP600 modulet har indbygget vandtank og automatisk vanddoseringssystem, som konstant tilfører moppen vand og sæbe, så moppen hele tiden opretholder en optimal rengøringsevne på gulvet. Vorwerks støvsuger-gulvvasker kan også bruges til desinficering af gulvene.

Man har mulighed for at leje og teste Vorwerk maskinen i en måned. Vorwerk maskinen koster ca. 250 kr. om måneden at have kørende og sikrer en daglig hurtigere rengøring, en markant bedre rengøring og et bedre arbejdsmiljø med færre smittekilder.

Få tilsendt yderligere information kontakt Jess Vang på jlv@koboldline.dk eller på mobil 40901011

 

Sleep by Lisa ApS: Stimuler immunforsvaret med god nattesøvn via Silent Embrace-puden 

En god nattesøvn stimulerer immunforsvaret og dermed modstandskraften mod smitte og svær sygdom. Silent Embrace-puden er lyd- og lysdæmpende, og puden sikrer god nattesøvn i bekymrende og urolige tider. Silent Embrace fåes i tre størrelser med tre forskellige betræksfarver: den store med sort betræk, den mellem med mørkeblåt betræk og den lille med mørkerødt betræk. Puden kan også købes med hvidt betræk. Silent Embrace puden kan lånes gratis i 30 dage. 

Læs mere på: www.sleepbylisa.dk

Kontakt: +45 21 67 78 69 eller kontakt@sleepbylisa.dk

 


Alcyon: Kombination af stol og leje gør det muligt at udnytte pladsen bedre, når der er behov for ekstra behandlingspladser

Kombinationen af en stol og et leje i ét er velegnet til hospitaler, når der skal bruges ekstra behandlingspladser, men ikke er plads til flere senge. Stolen kan bruges som transportstol, behandlingsleje og hvilestol/hvileleje og vil også være velegnet i dagshospitalerne, når pandemien er klinget af. Den har Trendeleburg-funktion og armlænene kan anvendes som sengeheste, når stolen er i lejeindstilling. Stadig normale leveringstider (primo april 2020) på trods af øget efterspørgsel. 

Kontakt: maja@alcyon.dk eller 20 35 80 09

Læs mere: https://alcyon.dk/greiner-stole-til-daycare/multiline-next-ac-stol-til-ambulant-behandling-behandlingsstol

 

CPH Clean Air: Effektiv rum- og overfladedesinfektion

CPH Clean Air tilbyder professionelle løsninger til effektiv rum- og overfladedesinfektion til hospitaler, institutioner, sundhedsvæsenet og plejesektoren. Desinfektionen dræber alle mikroorganismer, ‘nulstiller’ miljøet og blokerer smitteveje. 

Læs mere på: www.cphcleanair.dk

Kontakt: +45 70 23 83 03 eller info@cphcleanair.com

  

Vendlet: Lejring der faciliterer respirationen

Med lejring kan du facilitere ventilationen af lungerne hos personer, der er respiratorisk udfordret. Det gælder f.eks. Covid19-patienter, hvor en 70-graders lejring i sideleje, først på den ene side og dernæst på den anden side, kan være en god metode til at ventilere lungerne og få hostet sekret op. Til det formål kan Vendlets lejringspude LEJRELET Wedge, der er en kilepude, placeres bag ryggen på patienten for at sikre et stabilt sideleje i enten 70 eller 30-grader. Forefindes der et VENDLET-system hos borgere med respiratoriske udfordringer, kan det lette arbejdet med hyppige stillingsskift som disse.

Vendlet tilbyder gratis undervisning i lejring med en fysioterapeut. Konsultationer kan disse dage foretages via videoopkald eller personligt fremmøde, hvor de tager alle nødvendige forholdsregler.

Læs mere på: www.vendlet.dk

Kontakt: +45 9631 0050 eller vendlet@vendlet.dk

 

ZiboCare: Slidstærke senge til kommuner og sygehuse 

ZiboCare leverer hospitalssenge, der kan tjene som ekstra sengepladser i den kommende tid, hvor COVID-19-epidemien forventes at toppe. Sengenes indstilling øger komforten for patienterne, sparer personalet for unødige arbejdsgange og kan holde til cirka 7 gange så mange sengevaske som almindelige hospitalssenge. ZiboCare har senge til både kommuner og sygehuse.

Læs mere på: www.zibocare.dk

Kontakt: +45 76 90 04 07

 

DigiRehab: App til fysisk træning af ældre

DigiRehab er et unikt redskab til digitalt understøttet træning målrettet ældre i hjemmeplejen. DigiRehab benytter big data og kunstig intelligens til at skabe størst mulig effekt for et minimum af ressourcer. Med DigiRehabs digitale træningsplatform kan kommuner tilbyde kvalificeret hverdagsrehabilitering til størstedelen af modtagere af hjemmehjælp. DigiRehab tilbyder online lyn-kursus til personalet i hjemmeplejen, så personalet0 kan starte træning med DigiRehab op i hjemmeplejen med det samme.

Læs mere på: www.digirehab.dk

Kontakt: https://digirehab.dk/#team

 

Alcyon: En intensivseng frigiver tid for personalet, reducerer risiko for bakterieoverførsel og hjælper ved ventilation og respiration   

Intensivsenge er en mulig indsats for at imødekomme det øgede pres på intensivafdelingerne. Særlige lungeterapiprogrammer letter respiration. Reduceret behov for berøring i forbindelse med de daglige vejninger af patienten, da sengen har integreret vægt, så man undgår, at lifte. Fodpedaler, så man undgår bakterieoverførsel fra håndbetjening til personalets hænder. Antibakteriel overflade hindrer bakterier i at formere sig. Alcyon er desuden leveringsdygtig i standard hospitalssenge specielt udviklet til rengøring/kontaminering i sengevaskemaskine iht. foreskrifterne i NIR. 

Læs mere på: www.alcyon.dk/paa-hospitalet/intensiv/

Kontakt: maja@alcyon.dk


Welldana Innocare: eLsa® kan skabe tryghed for borgere, der har fået udskudt planlagt hospitalsophold eller er hjemsendt tidligt 

Sygehusene skal prioritere ressourcerne til de patienter, der er ramt af CONVID-19 og planlagte aktiviteter bliver udskudt og patienter hjemsendt til kommunal pleje. En konsekvens kan være øget faldrisiko, mindre aktiv adfærd og øget risiko for tryk-skader grundet inaktivitet. eLsa er en væg-monteret sensorteknologi, der registrer både fald og borgerens aktivitet/inaktivitet. Plejepersonalet/hjemmeplejen kan agere proaktivt ved inaktivitet eller hurtigt i tilfælde af fald. Evalueringsrapport fra Aalborg Kommune viser, at teknologien er stabil og sikker, og at opsætning og support tager ca. 4,5 time pr. bolig. 

Læs mere på: www.kommune.welldana-innocare.dk/shop/brands/elea/aktivitetssensor-og-faldalarm/

Kontakt: mgl@welldana.com


able nordic: Alsidige pleje- og hospitalssenge 

able nordic udbyder hospitals- og plejesenge, der kan forbedre arbejdsmiljøet, optimere arbejdsgangene samt gøre patienterne og borgerne mere motiverede og selvhjulpne. 

Læs mere på: www.krbed.dk

Kontakt: https://www.krbed.dk/kontakt/

 

Silentia: Rengøringsvenlig og hygiejnisk patientafskærmning til hospitaler og plejehjem

Silentia leverer mobil og flytbar patientafskærmning, der anvendes ved midlertidige sengepladser. Sengeskærmene opfylder strenge hygiejnekrav, og alle overflader er lettilgængelige for rengøring.

Læs mere på: www.silentia.dk 

Kontakt: info@silentia.dk

 

Hytech Medico: Sammenklappeligt dropstativ

Hytech Medico leverer sammenklappelige dropstativer på hjul, som er let at folde sammen (88,50 cm) og transportere (3,5 kg), til akutteams, akutbil, midlertidige sengepladser, plejehjem og eget hjem. 

Læs mere på: www.hytech.dk

Kontakt: lis@hytech.dk

 

Evondos: Automatisk doseringstjeneste til medicin

Evondos-tjenesten sikrer medicinsk behandling af høj kvalitet ved at vejlede borgere, der modtager hjemmepleje, så de altid tager den rigtige medicin i den ordinerede dosis på det rigtige tidspunkt. Tjenesten er baseret på mekanisk uddeling af medicinposer fra et apotek og aflæser tidspunktet for uddeling af medicinen på medicinposens tekstfelt. Evondos kan levere på kort varsel, og oplæring og projektstøtte kan udføres online.

Læs mere på: www.evondos.dk

Kontakt: +47 9167 6040 

 

A/S Aabentoft: Tryg REHAB service med hurtig udrykning 

A/S Aabentoft rykker hurtigt ud for at servicere hjælpemidler til hele landets borgere. A/S Aabentoft er yderst opmærksomme på at agere på bedst mulig vis og tager nødvendige forholdsregler. De sørger blandt andet omhyggeligt for at desinficere nødvendige områder både før og efter reparation af hjælpemidlet. 

A/S Aabentoft hjælper også gerne hjælpemiddelproducenter med udbringning.

Læs mere på: www.aabentoft.dk

Kontakt: +45 86 975 300 eller service@aabentoft.dk

 

"Træn Smerten Væk": Træn dine smerter væk via app

"Træn Smerten Væk" er en gratis app målrettet personer med smerter i nakke, skulder, ryg, hofte og knæ. App'en udretter et specifikt genoptræningsprogram med videoøvelser til den specifikke region, hvor brugeren har smerter.

Læs mere på: www.sundhed.dk

Hent appen i App Store eller Google Play.

 

RotoBed: Plejeseng med automatisk drejefunktion - mindsk den fysiske borgerkontakt og let arbejdet for personalet

RotoBed®Free er en plejeseng, der mindsker den fysiske borgerkontakt og letter arbejdet for personalet. Med sin fuldautomatiske rotation klarer RotoBed®Free forflytningen ind og ud af sengen med færre smerter for borger og bedre arbejdsvilkår for hjælper – ofte kan hjælperen helt undværes. 

Læs mere på: www.rotobed.dk

Kontakt: +45 75 50 50 25 eller info@rotobed.com 

 

TurnAid: Aflast personale i forflytning og lejring af borgere

TurnAid er en kombination af eldrevet vendelagen og sengeheste, som optimerer situationen omkring pleje, forflytning og lejring af stærkt funktionsnedsatte mennesker på hospitaler. TurnAid er udstyret med fodkontroller, der understøtter håndhygiejne, minimerer desinfektion af håndkontroller og unødvendig udskiftning af undersøgelseshandsker.

Læs mere på: www.turnaid.dk

Kontakt: +45 40 90 50 60 

 

GTS - Godkendt Teknologisk Service: Brandsikker spritdispenser

GTS udbyder brandsikre spritdispensere, som kan placeres i flugtveje samt bekæmper infektioner, multiresistente bakterier og vira på hospitaler. 

Læs mere på: www.gts-net.dk

Kontakt: +45 45 16 26 26

 

4Mvideo: Tag en cykeltur hjemmefra

Med 4Mvideo kan borgere cykle hjemme til cykelvideoer, som kan optages af familie og venner. 4Mvideo kan prøves gratis frem til 1. juni. 

Læs mere på: www.4mvideo.dk

Kontakt: +45 51 50 19 18

 

Guldmann: Hurtig levering af midlertidige eller permanente loftlifte

Guldmann hjælper med hurtig levering af midlertidige, fritstående skinnesystemer eller permanente løsninger med væg- eller loftsmonterede skinner. 

Læs mere på: www.guldmann.com

Kontakt: +45 87 41 31 00

 

Welldana Innocare:  RotoFlex®-sengene gavner borgeren og sundhedspersonalet i en travl tid

RotoFlex® fuldautomatisk drejeseng gør borgeren mindre afhængig af hjælp og frigiver tid hos sundhedspersonalet, der løber stærkt i disse dage. RotoFlex® reducerer behov for fysisk kontakt, da sengen hjælper borgeren ind og ud af sengen uden hjælp fra andre. På den måde kan sengen være en del af indsatsen mod smittespredning. 

Læs mere på: https://kommune.welldana-innocare.dk/produkt-kategori/brands/rotoflex-rotocare

Kontakt: mgl@welldana.dk eller 75 27 23 33

 

Henvend dig til CareNet, hvis din løsning bidrager i kampen mod covid-19, eller du efterspørger løsninger på et specifikt problem. 

Kontakt netværksleder, Anders Lyck Fogh-Schultz, på mail alfs@danish.care eller seniorprojektleder i Teknologisk Institut, Birgitte Østergård Sørensen, på mail bso@teknologisk.dk