Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Afprøvning af kip-systemer i Aarhus Kommune viser gode perspektiver

Afprøvning af kip-systemer i Aarhus Kommune viser gode perspektiver

26. januar 2023

Af Malthe Bendix Søgaard

Tre forskellige kip-systemer er blevet testet på plejehjem og i hjemmeplejen i Aarhus Kommune. Og resultaterne er positive – både for borgerne og medarbejderne. Dyk ned i rapporten her.

I løbet af det seneste år har i alt 13 borgere i Aarhus Kommune – tolv borgere på ni forskellige plejehjem og en enkelt borger i hjemmeplejen – afprøvet brugen af fuldautomatiske kip-systemer i et seksugers forløb.

Formålet med projektet har været at afdække, hvilke effekter et kip-system har for den enkelte borger, såvel som hvilke afledte effekter et kip-system har for medarbejdere og organisationen – og dermed hvilken effekt og hvilket behov der er for kip-systemer i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune både i hjemmeplejen og på plejehjem.

Projektets målgruppe var rygliggende borgere, som ikke selv kan eller vil vende sig i sengen. Og som enten har eller er i risiko for at udvikle tryksår, får forstyrret nattesøvnen af personalet, har smerter og ubehag og/eller har udadreagerende adfærd i forbindelse med lejring.

Rapport med positive perspektiver for borgeren…

Borgernes forløb er nu blevet samlet og opsummeret i en rapport udarbejdet af Lotte Bagge og Susanne Flindt Nielsen fra Velfærdsteknologi & Hjælpemidler i Aarhus Kommune.

Og perspektiverne på de tre afprøvede kip-systemer - NoDec Wizard, Ekamove og Turn All - har alle mestendels været positive. Det viser en række konkrete resultater samt udtalelser fra henholdsvis borgere og terapeuter, som har været en del af forløbet.

En af borgerne, der før i tiden har været svær at lejre grundet smerter ved berøring og bevægelse, fortæller blandt andet:

”På grund af sygdom har jeg ikke funktion i benene. Jeg var afhængig af, at personalet kom og hjalp med vendinger om natten. Jeg blev vækket på grund af vekseltryksmadrassen, og når personalet kom for at vende mig. Nu sover jeg stort set igennem. Jeg sover bedre og mere, og jeg har det bedre om dagen. Mit tryksår er også væk. Medmindre jeg er vågen, mærker jeg ikke, at den vipper. Jeg bilder mig selv ind, at det gør, at jeg ikke har ondt i ryggen længere. Jeg får ikke længere smertestillende medicin mod mine rygsmerter.”

En anden borger, somblandt andet har tryksår bagpå, havde faktisk frasagt sig hjælp til vending for netop ikke at blive forstyrret. Her har kip-systemet også gjort en reel forskel:

”Jeg syntes, jeg sover bedre. Tidligere blev jeg vækket, når personalet kom for at vende mig, og så kunne jeg ikke falde i søvn igen. Jeg oplever ikke ubehag, når den kipper. Tryksåret bagpå er ikke væk, men heller ikke blevet værre. Jeg har kun ros tilovers for systemet. Jeg syntes, det er rigtig godt.”

… Og for personalet

Også hos personalet på de enkelte plejehjem og i hjemmeplejen er der konkrete fordele at spore i forbindelse med brugen af kip-systemer. Det viser blandt andet en række udtalelser fra personalet, som har været en del af forløbet.

Her er det specielt den udadreagerende adfærd, der lægges fokus på, da det er her, at flere fra personalet mærker en klar forbedring.

”Borgeren kunne blive aggressiv og slå ud efter personalet på grund af forstyrrelserne ved manuelle forflytninger. Da borgeren fik kip-systemet, bevirkede det, at borgeren fik en bedre nattesøvn, at borgerens humør blev bedre, og relationen til borgeren blev styrket.”

”Man undgår borgerens udadreagerende adfærd om natten. Nattevagten var psykisk påvirket af at skulle ind til borgeren. Hun følte nærmest, at det var et overgreb at skulle omlejre borgeren. Det er meget bedre nu.”

Det samme gælder i øvrigt, når det handler om tryksår og forebyggelsen af disse. Her er der sket forbedringer ved brug af kip-systemet – så store forbedringer, at det ikke ville være forsvarligt at stoppe med at bruge systemet igen, fortæller en terapeut.

”Jeg har forsøgt at fjerne kip-systemet hos to borgere, men deres hud blev rød igen. Det var derfor ikke forsvarligt at fjerne kip-systemet. Efter kip-systemet havde kørt et stykke tid, har plejepersonalet efterspurgt det til andre beboere.”

Samlet vurdering: Bedre sårheling, nattesøvn og livskvalitet – flere ressourcer og bedre arbejdsmiljø

Samlet set viser brugen af de tre forskellig kip-systemer i Aarhus Kommune en ret stor effekt – både når det komme til forebyggelsen og behandling af tryksår samt mindskelsen af forstyrrelser for borgeren i løbet af natten.

Som konklusion på forløbet fremgår det, at”afprøvningen entydigt peger på, at der er store gevinster for personalets arbejdsmiljø og for borgernes sundhed og livskvalitet ved at indføre kip-system som hjælpemiddel i Aarhus kommune.”

Her fremhæves det blandt andet, at kip-systemerne generelt har haft en meget positiv indvirkning på borgernes sårheling, hvor sårene enten er helet, er i en lavere sårkategori eller i bedring.

Derudover har flere borgere kunnet opnå uforstyrret nattesøvn, hvor det ikke er nødvendigt for personalet at forstyrre en borger unødvendigt, hvilket har haft stor betydning for borgerens restitution og velbefindende generelt.

Samtidig har forløbet vist sig at være arbejdskraftbesparende. Vendingerne med kip-systemerne foregår automatisk og kræver derfor ikke en medarbejders tilstedeværelse. Kip-systemerne sparer altså både tid og ressourcer.

Derudover undgår medarbejderne samtidig belastende arbejdsstillinger; at læne sig forover, udfører træk og skub samt løft af borgers arme og ben, mens også antallet af konflikter og episoder med udadreagerende adfærd fra borgerens side er mindsket.

Du kan læse mere om de enkelte kip-systemer og dykke ned i de konkrete resultater fra afprøvningen i den fulde rapport, som du finder her.