Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Det hjemlige og hyggelige sygehusmiljø

Det hjemlige og hyggelige sygehusmiljø

19. april 2022

Af Malthe Bendix Søgaard

Hvordan kan naturelementer og æstetiske sanseindtryk bidrage til palliative patienters velvære? Det skal et nyt forskningsprojekt på Sygehus Lillebælt i Vejle være med til at sætte fokus på.

Med få midler kan stuer og opholdsområder på de danske hospitaler forbedres, så patienter og pårørende får en bedre oplevelse i forbindelse med opholdet samtidig med, at personalet forbedrer den daglige drift.

Sådan lyder det fra CareNet-medlemmet, Sonovision, som med udgangspunkt i helende arkitektur leverer evidensbaseret kunst og forbedring af akustik gennem akustikbilleder og lyddæmpende skærmvægge i behandlings-, pleje- og bomiljøer.

Sonovisions indretning flytter ind på palliative stuer

Et nyt forskningsprojekt på Sygehus Lillebælt i Vejle skal nu være med til at belyse, hvordan rum og omgivelser kan indrettes og udsmykkes til gavn for patienternes velvære, relationer og samtaler.

I starten af april var Sonovision på besøg på afdelingen på Sygehus Lillebælt i Vejle. Her forberedte de forskningsprojektet og påbegyndte indretning af en familiestue med naturelementer og æstetiske sanseindtryk.

Indretningen bygger, som nævnt, på den tilgængelige viden inden for forskellige aspekter af helende arkitektur. Et område, som Sonovision gennem årene har gjort sig mange erfaringer med.

- Vores erfaringer er, at løsninger i form af tryghedsskabende indretning af eksempelvis hospitaler skaber god effekt. Der er et stort potentiale ved brug af helende arkitektur på hospitalerne – både i forhold til patienter og personale, forklarer partner hos Sonovision, Mari Böhlig, og fortsætter:

- Tidligere projekter har påvist betydningen af den fysiske indretning som en væsentlig faktor i patienternes og pårørendes oplevelse af opholdet på hospitalet. Den hjemlige indretning af opholdsrum er blandt andet medvirkende til, at patienter kommer op af deres senge for her at spise, slappe af og opsøge sociale relationer. Vi kan altså se, at vores arbejde har en reel og vigtig effekt for patienterne. Det håber vi ligeledes forskningsprojektet i Vejle kan bidrage til.

Forskningsprojektets konkrete tiltag

I forbindelse med forskningsprojektet benyttes blandt andet:

  • Grønne planter – Herunder hvilke typer planter, der kan accepteres på en patientstue.
  • Akustik –Optimering af det akustiske miljø for at nedbringe mængden af uønsket støj.
  • Rum-i-rum – Arbejde med fleksibel, behovsbestemt rum-i-rum opbygning.
  • Æstetik – Arbejde med belysning, farvesætning og tryghedsskabende kunst (fotografiske landskaber) og hjemlige sanseindtryk.
  • Patientinddragelse – Give hver enkelt patient indflydelse på valg af kunst på patientstuen.

Feltobservationer, inkluderende uformelle samtaler samt semistrukturerede interviews skal tilsammen skabe indsigt i, hvordan rum og omgivelser kan indrettes og udsmykkes til gavn for patienternes velvære, relationer og samtaler.

- Vi håber, at vores løsninger kan være med til at skabe et mere hjemligt og hyggeligt miljø for patienterne i palliativ behandling. Vi vil give patienterne valgmuligheder og mulighed for medbestemmelse i forhold til indretningen, så det passer til den enkelte, fortæller Mari Böhlig og fortsætter:

- Målet med patienternes medbestemmelse er, at indretningen skal passe til den enkelte patient. På den måde kan indretningen være med til at give patienten ro og gode minder, være med til at skabe en bedre hverdag for patienterne og samtidig skabe et rum for en bedre samtale – og måske en mere eksistentiel samtale.

Sonovision deltager sammen med DK Planteservice i forskningsprojektet på Vejle Sygehus omkring indretning af familiestuer. Selve forskningsprojektet er planlagt til at gå i gang i uge 20.

Læs mere om Sonovision her.

Sonovision er medlem af CareNet