Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Elektroniske vendesystemer bidrager til øget livskvalitet hos borgere

Elektroniske vendesystemer bidrager til øget livskvalitet hos borgere

17. januar 2019

På baggrund af fire kommuners afprøvninger af elektroniske vendesystemer (EVS) har Teknologisk Institut gennemført en evaluering af anvendelsen af EVS af mærkerne VENDLET og TurnAid.

Evalueringen har blandt andet fokus på effekten ved anvendelsen af EVS på borgerens oplevede kvalitet i service, medarbejdernes arbejdsmiljø og teknologiens modenhed. Evalueringen er foretaget ud fra erfaringer på institutioner i Aabenraa Kommune, Ishøj Kommune, Københavns Kommune og Viborg Kommune og er finansieret af Digitaliseringsstyrelsen.

EVS er et hjælpemiddel, der kan hjælpe omsorgspersonale med at vende borgeren i sengen.

Projektet evaluerer anvendelsen af EVS af mærkerne VENDLET og Turnaid. VENDLET er et fuldautomatisk vendelagen, hvor motorrullerne hæves og sænkes med motorer. TurnAid er ligesom VENDLET et elektromekanisk vendelagen, der fungerer som sengehest, og som monteres på almindelige pleje- og hospitalssenge.

Borgere bliver tryggere ved sengepleje med elektroniske vendesystemer
Evalueringen viser, at borgerne oplever, at EVS forbedrer den service, de modtager ved sengepleje. Nogle af de positive effekter, som borgerne beskriver, er forbedret fysisk og psykisk velbefindende, tryghed, livskvalitet og forbedret kommunikation mellem borger og personale, fortæller seniorkonsulent Katarina Deylami, Teknologisk Institut.

- Evalueringen viser desuden, at EVS bidrager til en reduktion i forskydninger og gnidninger af hud, siger hun og tilføjer:

- Generelt ses de positive effekter af EVS umiddelbart efter implementering hos en borger. Dog med undtagelse af effekten på borgers tryghed, tilfredshed med personlig pleje og fysisk velbefindende, da der hos nogle borgere kan gå måneder, inden de er helt trygge ved EVS.

Derudover viser evalueringen, at EVS har en positiv betydning for medarbejdernes fysiske velbefindende.

- Medarbejderne føler sig mindre trætte efter arbejde, og EVS gør desuden medarbejderne i stand til i visse tilfælde at udføre sengepleje uden hjælp fra en kollega, siger Katarina Deylami og fortsætter:

- Evalueringens resultater viser også, at EVS medvirker til en reduceret fysisk belastning af medarbejderne ved sengepleje, og dermed en reduceret risiko for arbejdsskader.

Det økonomiske potentiale
Ifølge evalueringen har en landsdækkende udbredelse en negativ business case på -47 mio. kr. på kort sigt, da investeringsomkostningerne overstiger gevinsterne, men udbredelsen kan bidrage til at frigøre tid, hvormed medarbejderne kan løse andre opgaver.

Evalueringen viser, at sengeliggende borgeres fysiske tilstand løbende forværres, og derfor har det været svært at evaluere det økonomiske potentiale. Når borgerne med væsentligt forværret funktionsniveau frasorteres fra beregningen, ændres det negative potentiale fra -47 mio. kr. til et positivt nettopotentiale på 15 mio. kr. over otte år.

10 gode råd til at implementere elektroniske vendesystemer
På baggrund af de fire projektkommuners erfaring med implementering af EVS, har evalueringen genereret følgende 10 gode råd (Best Practice), som kan hjælpe øvrige kommuner til at realisere gevinsterne ved EVS:

1. Hav både fokus på arbejdsmiljø og den økonomiske besparelse
2. Vælg ét EVS-mærke og skift det ikke unødigt ud
3. Benyt forflytningsvejleder som primær ressourceperson
4. Husk ledelsesopfølgning på ressourcepersonens ansvarsopfyldelse
5. Skab en ensartet metodik i identificering af borgere
6. Skab en agil proces ved visitering
7. Sørg for at sikre en fyldestgørende oplæring af personalet
8. Inddrag pårørende i implementeringen
9. Sørg for at sikre ejerskab for implementeringen hos ledelsen
10. Gå i gang

Vil du gerne have et dybere indblik i evalueringen, kan du læse den på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside