Nyheder

11

.

June

2024

Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger: Et godt første skridt – men stadig vej at gå

I denne uge udkom den længe ventede rapport fra Sundhedsstrukturkommissionen, og selvom rapporten indeholder en lang række interessante og gode perspektiver, så er der stadig vej at gå.

Tirsdag kom den længe ventede rapport med Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger.

Og anbefalingerne er uden tvivl et godt første skridt i den rigtige retning - særligt når det kommer til det udprægede fokus på digitalisering og en større ensretning af datahåndtering og IT-sikkerhed på tværs af sundhedssektoren.

Derfor har CareNet som udgangspunkt også en positiv indgangsvinkel til de fleste af kommissionens anbefalinger ved første gennemlæsning af rapporten - selvom vi som netværk endnu ikke har lagt os fast på den af de tre modeller, vi foretrækker.

De mange gode perspektiver…

Ser man bort fra, at velfærdsteknologien blot nævnes én gang i løbet af rapporten - hvilket vi vender tilbage til senere - så er der mange spændende og gode elementer at komme efter, når man dykker ned i rapporten.

Fra CareNets side glæder vi os først og fremmest over det generelle fokus på at sikre borgernes, patienternes og de ældres sundhed, som rapporten trods alt bringer med sig - og selvfølgelig at teknologi skal være en del af løsningen.

Dertil kommer også det udprægede fokus på, at det skal være ‘digitalt først’. Dette fremgår tydeligt i løbet af rapporten, hvor digitalisering og datahåndtering i særdeleshed er centralt.

Sundhedsstrukturkommissionen anbefaler at etablere en ny organisering af arbejdet med digitalisering og data i sundhedsvæsenet, og det giver rigtig god mening i jagten på at sikre en større national beslutnings- og eksekveringskraft samt en fælles prioritering for digitalisering og databenyttelse i sundhedsvæsenet – så vi alle går i samme retning.

Og netop dét, at vi alle skal gå i samme retning på tværs af landet, ser CareNet som centralt i rapporten.  

Det anbefales, at ansvaret for tildeling af behandlingsredskaber og hjælpemidler samles og/eller præciseres - så borgere ikke fanges mellem to stole. Det støtter vi i CareNet også op om. Det vigtigste er, at de forskellige elementer spiller sammen – både ældrelov, servicelov og sundhedslov. Og det skal gælde for hele landet. Det er afgørende for, at vi kan skabe lighed for sundheden på tværs af kommuner og regioner, som vi kender det i dag.

Nævnt én gang på 440 sider

Og så til velfærdsteknologien…  

For selvom rapporten indeholder en lang række spændende perspektiver, så er det selvfølgelig uundgåeligt - som danske netværk for sundheds- og velfærdsteknologi - ikke at bemærke, at ordet ‘velfærdsteknologi’ blot nævnes én enkelt gang i løbet af rapportens 440 sider.

Ser man på antallet af gange, hvor ’hjælpemidler’ er nævnt, er antallet lidt højere, men det er stadig forholdsvis begrænset. Det er bemærkelsesværdigt, da sundheds- og velfærdsteknologi over årene flere gange har bevist sig som en vigtig medspiller i sundhedssektoren, der kan gøre en stor forskel på en lang række parametre.

Med de sundheds- og velfærdsteknologiske briller på er der forholdsvist begrænset med indhold i Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, og man kunne godt efterspørge mere konkret fokus på den måde, teknologi kan løse en række opgaver i sundhedssektoren – både på hospitaler og pleje- og genoptræningscentre, men også i borgerens eget hjem.  

Når vi taler sundhed, så er teknologierne en vigtig medspiller – både nu og i fremtiden. Og selvom teknologi og digitalisering også er en del af anbefalingerne, så mangler der konkrete anbefalinger, som ser nærmere på, hvordan teknologierne kan understøtte genoptræning, forebyggelse og personlig pleje.

Fra CareNet side ser vi naturligvis en lang række fordele ved sundheds- og velfærdsteknologi. Teknologierne gør det muligt at øge den enkelte borgers selvstændighed og sikrer samtidig større værdighed og højere livskvalitet.  

Sundheds- og velfærdsteknologi kan også være med til at sikre højere kvalitet i sektorernes serviceydelser samt forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for sundhedsmedarbejderne – og så kan teknologierne desuden også sikre økonomiske besparelser i de offentlige budgetter.

Teknologierne er et godt supplement, en hjælpende hånd, der frigiver medarbejderressourcer, som i sidste ende kan bruges til den menneskelige kontakt og den nære pleje og omsorg.

I en tidligere udgivelse er CareNet kommet med sine anbefalinger til, hvor det velfærdsteknologiske fokus bør ligge fremover. Det kan du dykke ned i her.

Fremtidsperspektiver

Der er stadig lang vej at gå, efter Sundhedsstrukturkommissionens rapport er udkommet.  

De mange perspektiver fra rapporten skal kobles op med de tidligere anbefalinger fra Robusthedskommissionen og den nylige ældreaftale.

Tankerne og anbefalingerne fra diverse eksperter skal i sidste ende spille sammen. Det hele skal samles i et fælles snit, der skal udgøre den samlede kommende struktur af sundhedsvæsenet, og det bliver politikernes helt store opgave nu.

Udfordringerne står klart for os alle, og med Sundhedsstrukturkommissionens nye anbefalinger er vi nu nået et punkt, hvor der ikke er noget, vi skal afvente, før vi kan gå i gang. CareNet er selvfølgelig med hele vejen, og det er naturligvis et arbejde, som vi gerne bidrager til og støtter op om.  

Deltag i arrangementet
Tilmeld dig
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du opdateres på, hvad der rør sig inden for sundheds- og velfærdsteknologien uge efter uge?  

Hos CareNet leverer vi hellere end gerne dugfriske nyheder fra branchen samt et overblik over nye og spændende arrangementer direkte i din og dine kollegaers indbakke.  

Hver torsdag klokken 14:00 udkommer CareNets fagligt stærke nyhedsbrev. Her sætter vi udvikling, anvendelse og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Skriv dig op og hold dig opdateret herunder.