Nyheder

27

.

May

2024

Stor opbakning til ny indsats: Tid til at skifte – sammen om nye løsninger til inkontinens

Nye tal viser, at et stort og stigende flertal af plejehjemsbeboere lever med inkontinens. Udviklingen udfordrer borgernes værdighed og plejepersonalets arbejdsmiljø, og derfor kræver det samarbejde om innovative velfærdsteknologiske løsninger.

Det er tid til at skifte – både løsninger, rutiner og mindset.

Indtil nu har fem kommuner – hvoraf CareNet-medlemmerne Aarhus, Aalborg, Gladsaxe og Hillerød Kommune indgår sammen med Hjørring Kommune – besluttet sig for at underskrive en fælles hensigtserklæring.

Hensigtserklæringen indeholder de fem kommuners nye krav i fremtidens indkøb af innovative løsninger til inkontinens. Og flere kommuner ventes at følge trop.  

Stor opbakning bag hensigtserklæringen

Hensigtserklæringen, der vil blive underskrevet på konferencen ’Tid til a skifte?’ den 03. juni 2024, skal bane vej for nye velfærdsteknologier til fremtidens kontinenspleje.

Og det glæder seniorprojektleder hos CO-PI, Anne Marie Berg, som i det seneste halvandet år har faciliteret samarbejdet mellem kommunerne i skaleringsprocessen ’Sammen om løsninger til inkontinens’. Hun ser store perspektiver i samarbejdet.

- Der er hos de her ambitiøse og fremsynede kommuner en stor opmærksomhed på den værdi og det momentum, det har at stå sammen om at finde frem til nye løsninger på store og komplekse udfordringer i ældreplejen og på sundhedsområdet, fortæller Anne Marie Berg og fortsætter:

- Vi forventer, at samarbejdet om at udvikle, teste, indkøbe og implementere nye velfærdsteknologiske løsninger på inkontinensområdet vil frigive ressourcer hos plejepersonalet på plejehjem, forbedre arbejdsmiljøet og sikre værdigheden for borgere i plejeboliger med inkontinens.  

Nye løsninger skal udvikles via et innovativt offentligt indkøb

Første etape af skaleringsprocessen ’Sammen om løsninger til inkontinens’ markeres som afsluttet i forbindelse med konferencen den 03. juni 2024. Her er der blandt andet blevet arbejdet med konkrete forberedelser til et innovativt offentligt indkøb, og målet er, at processen skal lede til et forpligtende samarbejde med markedet om nye løsninger.  

- Når flere kommuner går sammen om at efterspørge nye løsninger på inkontinensområdet, har vi en langt større volumen og dybere forståelse af behovet, end hvis kommunerne efterspurgte hver for sig. Derfor vil vi med dette samarbejde kunne gøre en større forskel for borgere og medarbejdere i ældreplejen. Og det er der hårdt brug for, vurderer Anne Marie Berg og fortsætter:  

- I CO-PI arbejder vi for, at dette innovationsarbejde forankres i et innovativt offentligt indkøb – for eksempel i et innovationspartnerskab. Det skal sikre, at der ikke blot udvikles nye løsninger, men at de også købes ind og implementeres på plejehjemmene, så de kommer til at gøre en forskel i hverdagen.

I første fase af skaleringsprocessen har CO-PI gennemført en intensiv markedsdialog med mere end 20 virksomheder. Én af disse er CareNet-medlem Wear&Care, som står bag en innovativ sensorteknologi til bleer. Og også fra denne front glæder man sig over det arbejde, der er i fuld gang i projektet.

- I Wear&Care er vi selvfølgelig med og støtter op om projektet. Vores virksomhed fokuserer 100 procent på at skabe både mere effektive og mere værdige arbejdsprocesser omkring inkontinensplejen. Og det er netop dét, der også er i fokus i dette projekt. Vi har meldt os under fanerne og har tidligere deltaget i en heldagsworkshop i forbindelse med projektet. Nu glæder vi os til at se, hvad der skal ske fremover, fortæller Jesper Jarmann, som er CEO i Wear&Care, og fortsætter:

- Inkontinensområdet indeholder meget store potentialer på tværs af plejesektoren og optager mere end 31 fuldtidsressourcer i en gennemsnitlig dansk kommune Det er spændende, at vi nu kan levere data på dette område, hvor udfordringerne hidtil har været ret usynlige. Vi kan nu synliggøre potentialet, og hvor meget der kan forbedres. En plejehjemsleder kan anvende vores løsning i X uger og få syn for sagen og selv vurdere om området trænger til forandringer.

Eksisterende løsninger til kontinenspleje er ikke tilstrækkelige

Også på den kommunale side af samarbejdet er der glæde at spore. Rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, Christian Budde, fortæller, at det er et nødvendigt arbejde, da eksisterende løsninger til kontinenspleje ikke er tilstrækkelige.

- Et tværkommunalt samarbejde er på alle måder værdifuldt for både kommuner, borgere og medarbejdere. Det har illustreret kompleksiteten af inkontinensområdet og yderligere styrket vores behovsforståelse. Det er på det grundlag vi ønsker at kunne gå i dialog med markedet, når vi fremadrettet fortsætter arbejdet på inkontinensområdet.

Håbet er da også, at projektet vil finde interesse blandt landets andre kommuner. Anne Marie Berg håber, at der blandt landets kommuner vil være stor tilslutning til at deltage i konferencen og i det videre samarbejde om at finde løsninger til inkontinens.  

Den 03. juni kan såvel kommunerne som sundhedsfaglige, private virksomheder og brancheorganisationer få syn for sagen på konferencen ’Tid til at skifte’. Her offentliggøres en stor afdækning af både borgernes og medarbejdernes behov i forbindelse med kontinenspleje i fremtiden.  

Konferencen finder sted i København fra klokken 11:00 – 16:00, og det er gratis at deltage.

Læs mere om konferencen her

Deltag i arrangementet
Tilmeld dig
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du opdateres på, hvad der rør sig inden for sundheds- og velfærdsteknologien uge efter uge?  

Hos CareNet leverer vi hellere end gerne dugfriske nyheder fra branchen samt et overblik over nye og spændende arrangementer direkte i din og dine kollegaers indbakke.  

Hver torsdag klokken 14:00 udkommer CareNets fagligt stærke nyhedsbrev. Her sætter vi udvikling, anvendelse og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Skriv dig op og hold dig opdateret herunder.