Nyheder

12

.

June

2024

Nyt studie og konkret erfaring: Brug af sansestol kan være lige så effektivt som medicin

Sansestimulering gennem brug af gyngestole kræver høj faglighed, struktur og vedholdenhed. Men hvis du indtænker det på linje med medicin, kan det påvirke beboertrivslen betydeligt, lyder det fra Plejehjemmet Birkebo.

Peter Kjærgaard og Malthe Bendix Søgaard

Et nyt studie, som er publiceret i Journal of Alzheimers disease, viser lovende resultater, når det kommer til arbejdet med non-farmakologiske metoder målrettet borgere med Alzheimer og andre demenssygdomme.  

Nærmere bestemt viser studiet, at sansestimulering med sansestolen, Nordic Sensi®Chair, som CareNet-medlem Wellness Nordic står bag, kan lindre og reducere adfærdsforstyrrelser og psykiske symptomer – også kaldet BPSD-symptomer – hos mennesker med Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme.

Konklusionen lyder på, at man med fordel kan anvende Nordic Sensi®Chair som non-farmakologisk metode som en del af plejeplanen i plejen af mennesker med Alzheimers sygdom og øvrige demenssygdomme. Resultaterne viser nemlig, at behandling med Nordic Sensi®Chair tre gange om ugen bevirker et fald i BPSD-symptomer allerede efter seks uger – og i endnu højere grad efter 12 uger.  

Læs mere om undersøgelsen i faktaboksen nederst i artiklen

Plejehjemsbeboerne får det bedre – konkrete erfaringer fra Plejehjemmet Birkebo

På Plejehjemmet Birkebo i Helsingør kan man skrive under på, at sansestole har en konkret effekt på borgerne.  

Plejehjemmet har tre sansegyngestole til rådighed – én til hver afdeling – og gennem årene har stolene været brugt lidt tilfældigt og på ad hoc-basis, men det skal der ændres på. I foråret blev 20 medarbejdere derfor undervist i sansestimulering og brug af stolen. Og til efteråret gennemføres et tilsvarende forløb med yderligere en gruppe medarbejdere.

- Vi har ikke tidligere brugt stolene struktureret og kvalificeret. Men nu har mange af os fået en aha-oplevelse, wow, de her stole kan virkeligt noget. Så vi er meget positive og motiverede, fortæller souschef Ulla Colsted Larsen og fortsætter:

- Stolene kan reelt være lige så effektive som medicin. Brugt rigtigt er det et super redskab til at skabe beboertrivsel. Men de skal indtænkes i vores arbejdsgange - struktureret, fokuseret og med stor faglighed, tålmodighed og vedholdenhed. Det er vigtigt at have en person, som virkeligt ved noget om sansestimulering i din organisation.

Meget udfordret beboer blev mere rolig

På en af afdelingerne har personalet oplevet en meget udfordret og urolig beboer med store trivselsproblemer, som fik en roligere adfærd ud af at benytte stolen. Jo mere udfordret en beboer er, jo mere effekt kan personalet opleve – men det kræver også mere viden om gradvis indfasning af stolen overfor beboeren, vurderer Ulla Colsted Larsen.

- Så dit personale skal være oplært grundigt, og måske bør du ovenikøbet have en slags ambassadør i hver afdeling. Desuden bør stolen indtænkes som en mulighed for enhver ny beboer og planlægges som al anden behandling. Sansestimulation skal på banen i den faglige sparring, på beboerkonferencer og i andre fora. Vi skal simpelthen være skarpere her, siger hun.

En del af den faglige afklaring vil også være at tænke over, hvor gyngestolen mere præcist skal stå på den enkelte afdeling, så beboeren ikke udsættes for larm og uro, når behandlingen finder sted.

- Systematisk kompetenceudvikling omkring sansestimulering som en del af vores årshjul kan være et afsæt for øget trivsel for både beboere og medarbejdere. Jo højere faglighed, vi har, des højere trivsel og dermed mindre afmagtsfølelse, fortæller Ulla Colsted Larsen.

Spansk forskning motiverer medarbejderne

Kompetencevejleder på Birkebo, Pernille Klitgaard Nicolaisen, nævner, at den dokumenterede effekt af Nordic Sensi®Chair fra den spanske forskningsundersøgelse, har synliggjort de positive effekter af at indtænke sansestimulering som behandlingsmetode på plejehjemmet.

- Det er rigtigt motiverende at vide, hvor meget sådan en stol kan gøre ved en beboers livskvalitet. Det gør det nemmere at implementere brugen af stolen effektfuldt hos personale og afdelinger, siger hun.

Få et indblik i resultaterne fra det føromtalte spanske studie i faktaboksen herunder

Wellness Nordic er medlem af CareNet    

Spansk forskningsundersøgelse af brugen af Nordic Sensi®Chair: Plejehjemsbeboere og plejepersonale får det bedre

Resultaterne viser, at behandling i plejen af mennesker med Alzheimers sygdom og øvrige demenssygdomme med Nordic Sensi®Chair tre gange om ugen bevirker et fald i BPSD-symptomer allerede efter seks uger – og i endnu højere grad efter 12 uger.  

Sammenligner man den aktive gruppe, der var igennem et forløb med Nordic Sensi®Chair, med kontrolgruppen, som ikke var igennem forløbet, så er der en signifikant forskel på resultaterne, der falder ud til behandlingsgruppens fordel.

I langt de fleste typer af BPSD-symptomer skaber sansestolen bedre resultater – det vil sige lindrer og reducerer symptomer. Især vrangforestillinger, konfusion, hallucination, agitation, ængstelse, eufori, apati og irritabilitet blev reduceret ved brug af Nordic Sensi®Chair.

Samtidig fremgår det også tydeligt af studiet, at der sker tilsvarende fald i plejepersonalets oplevelse af forstyrrelser i plejearbejdet, når Nordic Sensi®Chair benyttes. Stolen gør det med andre ord lettere for sundhedspersonalet at udføre plejen af den enkelte borger.

Langt størstedelen af det adspurgte plejepersonale vurderer, at brugen af Nordic Sensi®Chair er med til at forbedre kvaliteten af plejen. Plejepersonalet, som var tilknyttet behandlingsgruppen, nød godt af de adfærdsmæssige forbedring, som patienterne oplevede, og rapporterede om et bedre arbejdsmiljø end personalet i kontrolgruppen. Derudover viser studiet også, at sansestolen er med til at frigøre personalets tid og generelt bidrager til et roligere og mere behageligt miljø for alle på plejecentrene.

Dyk yderligere ned i undersøgelsen på egen hånd her

Hvad er BPSD

BPSD står for ‘Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia’ og er et nøglebegreb i forhold til Alzheimers sygdom og demenssygdomme.  

BPSD er kendetegnet ved symptomer som eksempelvis vrangforestillinger, hallucinationer, udadreagerende adfærd, manglende hæmninger, irritabilitet/labilitet, depression, angst, motorisk afvigende, søvnløshed og apati.

Symptomer på BPSD er med til at forringe livskvaliteten hos mennesket ramt af demenssygdomme og kan bevirke, at plejen bliver vanskeligere og mere tidskrævende for medarbejderne omkring den givne borger.

Nordic Sensi®Chair

Sansestolen, Nordic Sensi®Chair, har tidligere været markedsført under navnet Wellness Nordic Gyngestolen® og blev i 2022 lanceret som medicinsk produkt – CE-mærket i henhold til MDR.

Siden lanceringen af sansegyngestolen er der blevet solgt cirka 4000 eksemplarer – i særdeleshed på de nordiske markeder, men også internationalt på markeder såsom Canada, Tyskland, Østrig, Schweiz, Frankrig, Benelux, USA, Australien, New Zealand med flere.

Deltag i arrangementet
Tilmeld dig
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du opdateres på, hvad der rør sig inden for sundheds- og velfærdsteknologien uge efter uge?  

Hos CareNet leverer vi hellere end gerne dugfriske nyheder fra branchen samt et overblik over nye og spændende arrangementer direkte i din og dine kollegaers indbakke.  

Hver torsdag klokken 14:00 udkommer CareNets fagligt stærke nyhedsbrev. Her sætter vi udvikling, anvendelse og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Skriv dig op og hold dig opdateret herunder.