Nyheder

20

.

June

2024

Forebyggelse og behandling af dehydrering med intelligent drikkeglas: Nyt projekt viser lovende resultater

Dehydrering blandt ældre borgere er et stort problem med alvorlige følgetilstande. Et netop afsluttet projekt viser nu, at nudging til at drikke kan reducere dehydrering og sygdom blandt ældre.

Nudging til at drikke mere vand skaber lovende resultater i jagten på at mindske dehydrering blandt ældre borgere – og de alvorlige tilstande der følger med.

Det viser et netop afsluttet projekt i Aarhus Kommune, hvor en række ældre borgere tilknyttet Pleje & Rehabilitering i kommunen har prøvet kræfter med det intelligente drikkeglas, som er udviklet i et innovationspartnerskab mellem Albertslund Kommune og CareNet-medlem Aquatime.

Målet med projektet var, at borgerne, der deltog, ville opnå en forbedret sundhedstilstand, større trivsel og livskvalitet gennem forebyggelse og behandling af dehydrering, førende til færre indlæggelser og reduktion af tidsforbrug for personalet.

Projektet, der løb fra maj 2023 og frem til marts 2024, går under navnet; Forebyggelse og behandling af dehydrering.  

Baggrunden for projektet

Baggrunden for projektet bunder i nogle studier, der viser, at helt op til 20% af ældre borgere tilknyttet hjemmeplejen er dehydrerede.  

Dehydrering kan for ældre borgere føre til en række alvorlige følgetilstande såsom delirium, faldtendens, obstipation, nyresvigt, øget risiko for infektioner og dårlig regulering af diabetes.

Alt sammen parametre, der potentielt kan før til flere hospitalsindlæggelser, øget sygelighed og dødelighed.

Samtidig er der en stor mangel på standardiserede værktøjer og metoder til identificering af dehydreringer, hvilket betyder, at den reelle forekomst af dehydrering er forholdsvis ukendt og muligvis også underestimeret.

I dag benyttes i de fleste tilfælde papirbaserede væskeregistreringsark. Disse udfyldes løbende af det personale, der er omkring borgerne. Dette kan medføre store validitetsproblemer, da skemaerne ofte ikke er udfyldt fyldestgørende. Samtidig kan det være vanskeligt at vide, om glasset er tomt, fordi borgeren reelt set har drukket væsken.

Lovende resultater

’Mine læber var SÅ tørre før. Det er de ikke længere, efter jeg drikker mere. Det kom jeg til at tænke på forleden dag. Jeg har sikkert været dehydreret. Jeg følte ikke tørst (…) jeg har fået det alment bedre, fordi jeg ikke er så dehydreret’.

Sådan lyder én af flere positive tilbagemeldinger fra borgere, der har været med på projektet. I dette tilfælde er der tak om en 77-årig kvinde, som altså oplever store forbedringer ved brugen af det intelligent glas fra Aquatime. Hun har også efterfølgende får mulighed for at fortsætte brugen af glasset.  

I alt deltog 27 borgere som kvinden ovenfor i projektet, og overordnet set tegner projektet et lovende resultat, når det kommer til at mindske tilfælde af dehydrering hos de ældre borgere samt at hæve trivslen.

I projektevalueringen fremhæves blandt andre også en kvinde på 82 år, som er interessant, da hun via projektet har fundet nogle nye rutiner i forhold til væskeindtag. Hun ved nu, at hun skal fylde sin kande to gange, inden hun går i seng. Det var hun ikke opmærksom på, før hun begyndte at bruge glasset fra Aquatime.

En anden god case er en mand på 84 år, som igennem længere tid har haft et faldende funktionsniveau – både fysisk og kognitivt.  

I løbet af den første uge med det intelligente drikkeglas i brug klarer han rigtig meget op, lyder det fra hans datter, som fortæller, at ’jeg har fået min far tilbage’. Det fremgår blandt andet, at han nu igen kan tegne, hvilket tidligere har været hans levevej, binde sine snørebånd, deltage aktivt i samtaler og interesserer sig for sin familie og spørger til et barnebarn i København, som han ellers ikke tidligere har gjort.

Samtidig er hans gangfunktion blevet væsentlig mere stabil, ligesom han igen har fået klare øjne i stedet for matte, og huden har ændret farve. Da borgeren stoppede i projektet, blev han igen apatisk og fraværende, hvorfor det efterfølgende blev sat i værk, at også skulle være langtidscase, der kunne forsætte brugen af glasset.

Projektet viser altså i flere tilfælde, at der er en tydelig sammenhæng mellem borgernes funktionsniveau og deres væskeindtag, og flere borgere melder positivt tilbage på projektet.

Langt de flest borgere – nærmere bestemt 17 ud af 27 borgere – har formået at øge sit funktionsniveau i løbet af projektet som følge af en øget indtagelse af væske. Ved opfølgningen på de 17 borgere er der fem borgere, hvor funktionsevnen enten er status quo eller er steget yderligere siden.  

Samtidig viser resultaterne også, at 16 ud af 27 borgere har oplevet en stigning i deres generelle trivsel.  

Læs hele evalueringen på projektet om Forebyggelse og behandling af dehydrering her

Aarhus Kommune og Aquatime er medlemmer af CareNet

Om det intelligente drikkeglas fra Aquatime

Aquatime er en cloud-baseret CareTech løsning til forebyggelse og bekæmpelse af dehydrering primært hos ældre. Løsningen henvender sig til pleje- og sundhedssektoren i Danmark og internationalt.

Aquatime er et intelligent drikkeglas, der løbende monitorerer væskeindtag, viser drikkestatus på glasset og sender data til plejere, sundhedspersonale og eventuelle pårørende. Væskeindtag detekteres præcist ved hjælp af en vejecelle og et accelerometer, og der gøres brug af intelligente algoritmer til at optimere væskeindtag og frasortere væske, der for eksempel hældes i vasken.  

Aquatimes drikkedata opsummeres automatisk, og løsningen giver relevant indsigt og notifikationer tilpasset plejere, sundhedspersonale og den ældres behov. Aquatimes drikkedata integreres nemt til offentlige systemer som for eksempel Cura.

Aquatime er ligeledes udviklet med henblik på at motivere de ældre til at drikke mere væske, og det foregår ved hjælp af nudging. Således minder glasset brugeren om at huske at drikke, når de ikke indtager nok væske. Det foregår ved hjælp af en reminder på glasset enten i form af lysblink, lydsignaler eller korte melodier.

Læs mere om Aquatime her

Deltag i arrangementet
Tilmeld dig
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du opdateres på, hvad der rør sig inden for sundheds- og velfærdsteknologien uge efter uge?  

Hos CareNet leverer vi hellere end gerne dugfriske nyheder fra branchen samt et overblik over nye og spændende arrangementer direkte i din og dine kollegaers indbakke.  

Hver torsdag klokken 14:00 udkommer CareNets fagligt stærke nyhedsbrev. Her sætter vi udvikling, anvendelse og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Skriv dig op og hold dig opdateret herunder.