Temadag

23. april 2024 09:00 - 14:30

CareNet-Temadag: Forebyggelse med sundheds- og velfærdsteknologi

Plejecenter Sølund, Ryesgade 20A, 2200 København

09:00 - 14:30

Download Program
CareNet-Temadag: Forebyggelse med sundheds- og velfærdsteknologi

CareNet og Københavns Kommune har samlet en række centrale aktører inden for digitalisering og forebyggelse og inviterer hermed til temadag om forebyggelse med sundheds- og velfærdsteknologi.

Kræver mere forebyggelse flere hænder? Eller er der nye og andre veje at gå, når det kommer til forebyggelsesindsatser?

Betydningen af forebyggelsesindsatser er blandt hovedbudskaberne i den nationale dagsorden. Hvis det danske sundhedsvæsen fortsat skal hænge sammen, er der behov for nye måder, hvorpå vi håndterer de demografiske udfordringer samt det stigende antal af borgere med kroniske lidelser og multisygdom – alt sammen kombineret med rekrutteringsudfordringerne i branchen.

Netop derfor åbner CareNet – i samarbejde med Københavns Kommune – dørene den 23. april 2024 for en spændende temadag, som sætter fokus på, hvordan det kan lade sig gøre at nå flere borgere med mere effektfulde forebyggelsesindsatser – uden at bruge flere personaleressourcer.

Her vil der blandt andet blive set nærmere på, hvordan nye sundheds-og velfærdsteknologier kan spille ind i den generelle forebyggelsesindsats – også når det kommer til en række af de mest omkostningstunge sygdomme i Danmark som eksempelvis diabetes, KOL, apopleksi, demens, gigt samt ryg- og nakkesmerter.

Mød en række centrale aktører inden for digitalisering og forebyggelse

På temadagen har vi samlet et stærkt hold af centrale aktører inden for digitalisering og forebyggelse.  

Disse vil i løbet af dagen holde oplæg for temadagens deltagere, hvor de vil sætte fokus på konkrete cases og erfaringer med brugen af sundheds- og velfærdsteknologi i forbindelse med forebyggende indsatser.

Mød blandt andre:

 • Ann Rasmussen, chefkonsulent, Afdeling for Velfærdsinnovation, Københavns Kommune
 • Lars Damkjær, chefkonsulent, Afdeling for Rehabilitering, Københavns Kommune
 • Majbritt Brishøj Pedersen, fysioterapeut, Københavns Kommune
 • Anna-Britt Krog, IT-projektleder ved Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
 • Carsten Jensen, projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark
 • Mette Grønfeldt, specialkonsulent, Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Københavns Kommune
 • Karina Holm Petersen, konstitueret Teamleder i Næstved Kommune
 • Ditte Hald, sygeplejerske, projektmedarbejder, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Mette Callsen, specialkonsulent, Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune
 • Katrine Schjønning, folkesundhedschef i Center for Forebyggelse og Folkesundhed
 • Mette Grønfeldt, teamkoordinator i Stopteamet ved Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Københavns Kommune
 • Rikke Terp, Postdoc, RN, Ph.d., Klinisk sygeplejespecialist, Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital
 • Helpii
 • SelfBack
 • ExorLive
 • Abbott Diabets Care - FreeStyle Libre
Program

PROGRAM (MED FORBEHOLD FOR JUSTERINGER):

09.00: Ankomst, morgenmad og netværk


09.45: Velkommen til CareNet-Temadag og til Plejecenter Sølund

v. Anders Lyck Fogh-Schultz, netværksleder i CareNet og Ann Rasmussen, chefkonsulent, Københavns Kommune

Perspektiver på teknologi og forebyggelse v. Lars Damkjær, Københavns Kommune


10.00: Perspektiver i fremtidens forebyggelse

Indflyvning om den nære sundhed, fremtidens forebyggelse, ny teknologi og samarbejde på tværs. Med uddybning af eksempel indenfor ryge- og nikotinstop i relation til genoptræningsområdet.

v. Katrine Schjønning, folkesundhedschef i Center for Forebyggelse og Folkesundhed, og Mette Grønfeldt, teamkoordinator i Stopteamet ved Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Københavns Kommune


10.30: CASE 1: Helpii til egenmestring

Helpii er et digitalt værktøj, der forebygger fald og inkontinensproblemer. Helpii formidler evidensbaseret træningsøvelser og sundhedsinformation på en let tilgængelig måde. Med Helpii kan kommunen digitalisere forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen og dermed understøtte borgernes egenmestering.

I casen vil Københavns Kommune præsentere, hvordan Helpii er blevet implementeret som et digitalt værktøj, der skaber værdi som led i inkontinensindsatsen.

Helpii vil præsentere de tre koncepter: 'Digital forebyggelse', 'Digitale ydelser' og 'Digitale hjælpe-værktøjer', der alle understøtter princippet om 'teknologi først' i det forebyggende og rehabiliterende arbejde.

v. Majbritt Brishøj Pedersen, fysioterapeut ved Københavns Kommune, og Helpii


11.00: CASE 2: Det Digitale Sundhedscenter

Det Digitale Sundhedscenter deler deres store erfaringer med at udvikle og implementere digitale løsninger i et partnerskab på tværs af kommuner, patientforeninger og region. Oplægget vil give en introduktion til appen Mit liv – min sundhed og eksempler på, hvordan udvalgte forløb sættes i spil i den kommunale kontekst.

Desuden deles perspektiver på, hvad effektfulde forebyggelsesindsatser kan indeholde.

v. Anna-Britt Krog, IT-projektleder ved Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark, og Carsten Jensen, projektleder ved Syddansk Sundhedsinnovation, Region Syddanmark


11.30: Frokost og netværk


12.15: CASE 3: Brugen af SelfBack i kommunalt regi

SelfBack-appen er en digital egenmestringsapp for uspecifikke lænderygsmerter, og har som eneste muskelskelet-app i Danmark klinisk evidens. SelfBack-app'en er udviklet i samarbejde med verdens førende forskere inden for det muskuloskeletale område - og er for nylig blevet evalueret af det Engelsk National Institute for Health and Care Excellence (NICE) til at have den bedste evidens blandt alle rygapps i verden. Hør hvad SelfBack kan gøre for jeres borgere, og hvordan SelfBack kan blive en del af tilbuddet til rygpatienter i kommunalt regi, samt hvordan en datadrevet og evidensbaseret løsning, som SelfBack, gør det let at leve op til kravene i de nye kvalitetsstandarder.

v. SelfBack


12.45: CASE 4: ExorLive Borger App

ExorLive er en app-baseret træningsløsning til alle aldre. Løsningen sikrer tidlig forebyggelse og motivering til træning samt nem adgang til deling af data til terapeuten. Dataadgangen omfatter videobilleder og skriftlige beskrivelser, der alle er vigtige data, og som giver indblik i borgerens genoptræning.

Næstved Kommune arbejder med ExorLives Kommune app og har gjort sig tanker om indsatsområder og effekter. Hvordan kan vi som kommune arbejde digitalt forebyggende med vores borgere? Hvilke muligheder giver det for sundhed, træning og forebyggelse, når man kan arbejde med en borgerrettet app for digital træning?

Derudover vil der være inspiration fra Sverige og Norge i forhold til deres brug af en Kommune app til digitale indsatser for træning og forebyggelse.

v. Karina Holm Petersen, konstitueret Teamleder i Næstved Kommune, og ExorLive


13.15: CASE 5: Diabetes rehabilitering med Abbott FreeStyle Libre

Aarhus Kommune har tilbage i 2020 testet kontinuerlige glukosemålere fra Abbott Freestyle Libre gennem 3 prøvehandlinger i hjemmeplejen og sundhedsenhederne hos borgere, der modtager hjælp til blodsukkermålingerne fra kommunen. Prøvehandlingerne viste stor potentiel tidsbesparelse for de sygeplejefaglige medarbejdere i kommunen og større frihed og livskvalitet for borgerne.

Der gives en status på implementeringsprocessen.

v. Ditte Hald, sygeplejerske og projektmedarbejder ved Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, og Mette Callsen, specialkonsulent ved Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune, samt Abbott Diabetes Care


13: 45: KEYNOTE: Hvordan sikrer vi at vores ældre borgere har gavn af sundhedsteknologi?

I sin forskning arbejder Rikke Terp med, hvordan vi i højere grad kan involvere og samarbejde med ældre borgere omkring en bedre sundhedsadfærd med hensyn til bl.a. ernæring.

Ud fra erfaringer og forskningsresultater præsenter oplægget, hvad der har betydning for at ældre borgere, og selv de mest skrøbelige, kan anvende og få gavn af sundhedsteknologi. Kontekstens betydning for succesfuld implementering herunder de sundhedsprofessionelles rolle vil også blive præsenteret.

v. Rikke Terp, Postdoc, RN, Ph.d. og klinisk sygeplejespecialist ved Afdeling for Medicinske Sygdomme, Herlev og Gentofte Hospital

14.15: NETVÆRK OG TAK FOR I DAG

Deltag i arrangementet

PRAKTISK INFORMATION

Tid: Den 23. april 2024 klokken 09:00 - 14:30

Sted: Plejecenter Sølund, Ryesgade 20A, 2200 København

Arrangør: CareNet - Dansk netværk for sundheds- og velfærdsteknologi i samarbejde med medlem Københavns Kommune

Priser:

CareNet-medlemmer: Gratis

Danish.Care-medlemmer: 795 kroner eksklusiv moms

Ikke-medlemmer: 995 kroner eksklusiv moms

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen

Tilmelding:

Frist: Senest den 16. april 2024

Ved afbud efter den 16. april 2024 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kroner eksklusiv moms.

Danish.Care og Ikke-medlemmer betaler fuld pris for deltagelse ved afbud efter tilmeldingsfristen eller udeblivelse på dagen

Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på; alfs@danish.care

Deltag i arrangementet som udstiller
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Vil du opdateres på, hvad der rør sig inden for sundheds- og velfærdsteknologien uge efter uge?  

Hos CareNet leverer vi hellere end gerne dugfriske nyheder fra branchen samt et overblik over nye og spændende arrangementer direkte i din og dine kollegaers indbakke.  

Hver torsdag klokken 14:00 udkommer CareNets fagligt stærke nyhedsbrev. Her sætter vi udvikling, anvendelse og implementering af sundheds- og velfærdsteknologi til pleje og omsorg på dagsordenen.

Skriv dig op og hold dig opdateret herunder.