Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Ny undersøgelse: Velfærdsteknologi skal implementeres med brugeren i centrum

Ny undersøgelse: Velfærdsteknologi skal implementeres med brugeren i centrum

06. august 2019

Ny undersøgelse viser, at brugervenlighed og selvbetjening er de vigtigste opmærksomhedspunkter, når det kommer til implementering af nye velfærdsteknologier. Derudover må teknologierne ikke erstatte kommunernes varme hænder.

Resultaterne stammer fra en surveyundersøgelse med fokus på brugerens oplevelse af velfærdsteknologiske produkter af Dansk Handicap Forbund. Undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af en tese om, at mange mennesker med handicap er positivt stemt over for velfærdsteknologi, når man sætter sig ind i det enkelte menneskes individuelle situation og lader borgeren være central i processen.

Teknologi må ikke erstatte varme hænder

- Som forudset, er respondenterne overvejende positive over for indføring af nye velfærdsteknologier. Disse teknologiske løsninger kan på mange måder bidrage til, at mennesker med de mest indgribende handicap kan blive langt mere selvhjulpne, end de er i dag, siger formand for social- og arbejdsmarkedspolitisk udvalg, Inger Steen Møller, til CareNet.

- Dog er det helt essentielt, at brugerne vurderes individuelt, og at de teknologiske løsninger ikke anvendes som spareøvelser for at nedbringe de kommunale udgifter til den øvrige, nødvendige hjælp, tilføjer hun.

Respondenternes opmærksomhedspunkter, når det kommer til implementering af velfærdsteknologi, er: Brugervenlighed og selvbetjening, individuel vurdering og tilpasning til egne behov, selvstændighed, driftssikkerhed, æstetik, instruktion og opfølgning på, at teknologien ikke erstatter hjælp og tryghed.

Undersøgelsen viser derudover, at mange respondenter sandsynligvis gerne ville anvende velfærdsteknologi under forudsætning af, at implementeringsprocessen er med ovenstående fokusområder for øje.

Efterlyser bedre opfølgning på velfærdsteknologi

Cirka halvdelen af respondenterne med et selvrapporteret handicap angav at have erfaring med brug af velfærdsteknologi, viser undersøgelsen. Ifølge respondenterne bidrager velfærdsteknologier til brugerens selvhjulpenhed, større fleksibilitet og en mere værdig tilværelse. Dog efterlyser respondenterne bedre opfølgning i form af menneskelig kontakt.

Når det kommer til implementering af velfærdsteknologier, mener respondenterne, at teknologierne skal være lette at anvende og selvbetjente. Derudover er det vigtigt, at implementeringen af teknologierne tager udgangspunkt i en individuel og helhedsorienteret vurdering af brugerens egne behov.

Det fremgår af undersøgelsen, at det vigtigste mål med implementeringen skal være at øge den enkeltes selvstændighed. Derudover skal teknologierne være driftssikre og funktionsdygtige ift. hjælpeopgaven, og designet skal være æstetisk.

Læs hele undersøgelsen her.

Kilde: Dansk Handicap Forbund, CareNet og magasinetpleje.dk.