Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
Bliv klogere på digitalt understøttet træning af ældre i hjemmeplejen

Bliv klogere på digitalt understøttet træning af ældre i hjemmeplejen

24. maj 2019

CareNet-medlem DigiRehab A/S er en digitalt understøttet træningsplatform målrettet ældre i hjemmeplejen. Træningen løfter de ældres selvhjulpenhed markant og skaber store besparelser i kommunerne. Mød DigiRehab til CareNets temadag d. 19. juni om digitale velfærdsteknologier til den Forebyggende Sundhedsindsats.

Flere plejekrævende ældre og færre medarbejdere i plejesektoren presser hjemmeplejens ressourcer. IT-løsningen DigiRehab er en af de nye velfærdsteknologier, der kan være med til at lette dette pres betragteligt.

Med DigiRehabs digitale træningsløsning kan hjemmeplejens egne medarbejdere som noget helt nyt stå for et fuldt kvalificeret fysisk træningsforløb hos hjemmehjælpsmodtagerne i deres eget hjem.

Hvor meget denne træning betyder for de ældres selvhjulpenhed og for ressourceforbruget i hjemmeplejen, vil direktør for DigiRehab, Niels Heuer, og salgschef Heidi Birch fortæller meget mere om på CareNets temadag.

- Jeg glæder mig især til at vise, at DigiRehabs individuelt målrettede træningsprogrammer giver en enorm positiv effekt. Via øvelserne bliver de ældre stærkere og bedre til at mestre hverdagen. Mange får mindre behov for hjemmehjælp, og det skaber markante besparelser i hjemmeplejen. Det er win-win for alle,” fortæller Niels Heuer.

Store besparelser i behovet for pleje

Borgere, der træner målrettet med DigiRehab, får ifølge DigiRehabs analyser i gennemsnit behov for ca. 45 minutters mindre hjælp om ugen. Stik modsat forholder det sig med ældre borgere, der får hjemmehjælp uden træningstilbud, fortæller Niels Heuer. Her vil borgeren typisk opleve en negativ udvikling og få behov for mere og mere hjælp.

- Denne negative spiral skal vi bryde, for den koster samfundet dyrt. Økonomisk, men også i forhold til medarbejderpresset. Kommunerne oplever allerede nu mangel på medarbejdere. Det vil fortsætte, for antallet af studerende på SOSU-skolerne herhjemme er ikke stort nok til at dække behovet. Der er altså flere grunde til, at det giver rigtig god mening at træne de ældre til øget selvhjulpenhed,” siger Niels Heuer.

Niels Heuer forklarer, at et træningsforløb med DigiRehab vil være gavnligt for en meget stor procentdel af de plejekrævende ældre i hjemmeplejen.

- Helt konkret skaber vores tal en realistisk forventning om, at 60 procent af hjemmeplejemodtagerne i en given kommune med fordel kan få et træningstilbud med DigiRehab. 70-80 procent af disse ældre vil komme ud af et 12-ugers forløb med nedsat behov for hjælp”, fortæller han.

Øget livskvalitet hos de ældre

For DigiRehab handler det dog ikke alene om at frisætte ressourcer til hjemmeplejen. Det handler i høj grad også om at skabe bedre livsvilkår og øget livskvalitet hos de ældre, som kan blive stærkere og gladere ved hjælp at indsatsen.

- Den træning, vi tilbyder, træner de ældre i alt fra selv at komme op om morgenen til at gå på toilettet eller i bad. Når ældre grundlæggende kan flere ting selv, bliver deres livskvalitet langt bedre. De kan fx slippe for at bruge ble eller for at ligge vågne i sengen i lang tid uden selv at kunne stå op. Vi oplever også ældre, der igen bliver i stand til at deltage i sociale aktiviteter. Det giver stor værdi i hverdagen,” siger Niels Heuer.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig her.