Hjemmesiden bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookiesOK
CareNet-Temadag: Træning og rehabilitering med velfærdsteknologi

CareNet-Temadag: Træning og rehabilitering med velfærdsteknologi

27. september 2021 08:30 - 16:00
Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N

Vær med når CareNet i samarbejde med VIA University College i Aarhus afholder Temadag om velfærdsteknologi til træning og rehabilitering den 27. september 2021.

Overskriften for dagen er: Hvor søger jeg min fremtidige faglige viden i forhold til velfærdsteknologi til træning og rehabilitering?

Den enkelte borgers behov og situation er et centralt omdrejningspunkt for Temadagen – og vi skal i fællesskabet mellem aftager- og producentfeltet især se på teknologitendenser inden for fagområdet.

LINK TIL TILMELDING

Vi kommer omkring en række forskellige teknologiske løsninger og faglige oplæg - især fra VIA University College og samarbejdspartnere i Region Midt.

Via cases og ny faglig viden skal vi se på løsninger og teknologi-demonstrationer til træning og rehabilitering med velfærdsteknologi – fra sengeliggende patienter, fx på hospitaler, til løsninger til tidlig rehabilitering på regionalt og kommunalt niveau samt digitale teknologier til hjemmetræning, herunder apps og VR, samt nye tendenser inden for hjælpemidler til større frihed og selvhjulpenhed.

Der vil på Temadagen være en Teknologi-basar, hvor en række teknologiske løsninger demonstreres og kan afprøves.

Vi ses til endnu en stærk temadag i CareNet, hvor vi sammen finder nye løsninger på udfordringerne i sundhedssystemet og bliver klogere på ny teknologi.


PROGRAM:

09.00-09.30

Ankomst, morgenmad og netværk

Kom i god tid og lad morgenroen sænke sig

 

09.30-09.35

Velkomst og dagens faglige tema

v. Netværksleder i CareNet, Anders Lyck Fogh-Schultz

 

09.35-09.50

En kort velkomst til VIA

Hvad er VIAs Efter- og Videreuddannelse for en størrelse, og hvad er institutionens fokus på rehabilitering og teknologi?


v. Michael Smærup, lektor, fysioterapeut, cand.pæd.soc, Ph.d., Center for forskning i Sundhed og Velfærdsteknologi, VIA Efter- og Videreuddannelse, Via University College

 

09.50-10.20

Hvad er god terapeutisk praksis i online rehabilitering/træning, og hvordan kan online rehabilitering/træning tilrettelægges og gennemføres?

Et oplæg om rehabilitering og træningsteknologien Mitii til træning af svimle, faldtruede ældre samt børn og unge med medfødt eller erhvervet hjerneskade.

v. Michael Smærup, Lektor, fysioterapeut, cand.pæd.soc, ph.d., Center for forskning i Sundhed og Velfærdsteknologikoordinator tværgående indsats: Digitalisering og teknologi, VIA Efter- og Videreuddannelse

Samt v. Ditte Dangaard Christensen, Master i rehabilitering og fysioterapeut, Nordic NeuroSTIM

 

10.25-10.50

Teknologi-CASE: DigiRehab:

DigiRehab er en IT-løsning, der understøtter hjemmeplejepersonale i at levere målrettet fysisk træning til ældre, der får hjemmepleje.

 • Viborg Kommunes rejse med afprøvning af DigiRehab i 2016-2017. Afprøvningen var positiv for borgere, medarbejdere og Viborg Kommune.

 • Efterfølgende har Viborg Kommune udbredt DigiRehab til hele hjemmeplejen.
 • Viborg Kommune arbejder nu med optimering af indsatsen og sikring af den mest effektive fysiske rehabilitering.

v. Henrik Ravn, Afdelingsleder, Leder af Pleje- og Omsorgscentre, Visitation, Sundhed og Omsorg, Viborg Kommune

 

10.55-11.20

Hvor søger jeg min fremtidige faglige viden i forhold til velfærdsteknologi, træning og rehabilitering?

Et oplæg om en national og international platform til deling af viden om velfærdsteknologi.

v. Michael Smærup
VIA Efter- og Videreuddannelse

 

11.25-11.50

Teknologi-CASE: Life Science Robotics – ROBERT®

ROBERT® er en innovativ og fleksibel robot, som supplerer træning af ben, ankel og hofte.

 • Udfordringer i rehabilitering
 • Video-introduktion af robotten ROBERT
 • Udvikling af ROBERT
 • Cases

v. Christian Ulrich, Clinical Project Manager & Development Engineer, Life Science Robotics ApS og Janne Winther, Product Manager, Life Science Robotics

 

11.50-12.50

Frokost, netværk og teknologi-demonstrationer

12.50-13.30

Hvordan opnår vi et generelt løft af praksisnære, digitale kompetencer hos sundhedsfaglige medarbejdere?

Et oplæg om kompetenceudvikling, teknologitilegnelse, digital læring med udgangspunkt i Digi-S

v. Karen Tambo Christiansen, projektleder Digi-S, Center for Kompetenceudvikling Region Midt

 

13.35-14.00:

Teknologi-CASE: Brugen af Virtual Reality til rehabilitering og træning 

Et oplæg om brugen af VR til rehabilitering og træning i en kommunal kontekst

 • Erfaringer og udfordringer ved brugen af VR på tværs af afdelinger og ”i den travle hverdag”.
 • Case fra Aalborg Rehabiliteringscenter og deres samarbejde med virksomheden VR-Rehab.
 • Nye innovative VR foretag i Aalborg Kommune – Fokus på forskning, evidens og opbygning af nye metoder.

v. Daniel Christensen, konsulent, Kvalitets- og Innovationsenhed, Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune, og ekspert i VR-teknologi og VR til rehabilitering

 

14.05-14.30:

Teknologi-CASE: LEMCO Rehab og Fysio ApS:

Træningsstationer fra LEMCO til stol og cykler til hospitalssenge og plejesenge:  

 • Enkel sengecykel til montering på en hospitalsseng. Reducér muskeltab allerede under indlæggelse, og ko hurtigere på benene efter sygdom, der kræver sengeleje - tidlig indsats virker.
 • Træningsstationer til gangbesværede. Hvordan kan vi i Danmark producere mobilitetstrænere til gangbesværede til verdensmarkedet?
 • Træningsstationer der aktivt assisterer til bedre og hurtigere rehabilitering end passive trænere med motor – med fordel for både ansatte og den enkelte borger.
 • Videoture der vises på storskærm med enkelthed og brugervenlighed i højsædet - sikrer motivation og at teknologien bliver brugt.

 

14.35-15.00:

Teknologi-CASE: Innovaid:

Siden 2009 har Innovaid udviklet og solgt velfærdsteknologi til personer med fysisk handicap med et mål om at forbedre livskvaliteten for brugerne. 

Innovaid bestræber sig på at sikre alle bevægelse uanset funktionsniveau, og virksomheden tilbyder hjælpemidler, der kan skræddersyes individuelle behov, og som motiverer og inspirerer til bevægelse.

v.  Martin Hjort, direktør, Innovaid.

 

15.00-16.00

Teknologi-speed dating:

Vi inddeler os i hold og besøger på tur de deltagende leverandører, der fortæller om trænings- og rehabiliteringsløsningerne – og der er mulighed for at afprøve, netværke og gå i dialog på tværs.

 

16.00

Tak for i dag!

 

 

TEKNOLOGI-BASAR

På dagens Teknologi-basar har du blandt andet mulighed for at opleve FitLight Trainer, som er et nyt og motiverende træningssystem, der tilbyder en unik integreret kognitiv og motorisk træning. Træningen med FitLight Trainer tager udgangspunkt i den rumlige opmærksomhed, reaktionsevne og mobilitet. Ifm genoptræning bruges FitLight Trainer primært i den neurologiske genoptræning og til balancerelateret træning – både på hold og til individuel træning. Læs mere på http://www.arcubal.dk 


PRAKTISK INFORMATION:

Tid: 27. september 2021 kl. 09.00 – 16.00

Sted: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, LOKALE: 11.08

Arrangør: CareNet - Nationalt Netværk for Velfærdsteknologi i samarbejde med VIA University College, Aarhus

Målgruppe: Alle - frontpersonale, faglige og strategiske ledere og politikere - samt producenter og leverandører (arrangementet er åbent for alle).

Pris for CareNet-medlemmer: Gratis

Pris for Danish.Care-medlemmer: 1.150 kroner eksklusiv moms.

Pris for ikke-medlemmer: 1.495 kroner eksklusiv moms.

Prisen er inklusiv fuld forplejning i løbet af dagen.

Tilmelding: Senest d. 19. september 2021.

Ved afbud efter d. 19. september 2021 eller ved udeblivelse på dagen betaler CareNet-medlemmer et no-show-gebyr på 500 kr. eksklusiv moms.

Ikke-medlemmer betaler fuld pris for deltagelse – også ved afbud efter tilmeldingsfristen eller ved udeblivelse på dagen.

Afbud sendes pr. mail til netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz på: alfs@danish.care

Du skal benytte tilmeldingslinket øverst på siden (tilmelding via Podio).

Hvis du og din organisation ønsker at blive medlem af CareNet og deltage som konferencedeltager på temadagen gratis, så tilmeld dig netværket her

Er du producent eller leverandør - og er du interesseret i at udstille i Teknologi-basaren i forbindelse med Temadagen - så kontakt netværksleder Anders Lyck Fogh-Schultz for en snak om mulighederne.